29. november 1998 kell 22:00

Hansapank peab tõestama HTASilt aktsiate võtmise

Tallinna linnakohtu reedese otsuse järgi peab Hansapank kui Hoiupanga õigusjärglane esitama kohtule dokumendid, mille alusel kandis Hoiupank enda arvele HTASile kuuluvad Hoiupanga aktsiad. Kohus ei rahuldanud Hansapanga taotlust peatada kohtumenetlus seoses nn Daiwa laenu kohta algatatud kriminaalasja menetlemisega, märkis HTASi esindav vandeadvokaat Leon Glikman.

HTAS, mille omanik on endine Hoiupanga peajurist Marcel Vichmann, taotleb kohtult aktsiate äravõtmise õigustühiseks tunnistamist. Hageja taotleb Hansapangaga liitumise otsustanud Hoiupanga aktsionäride üldkoosoleku otsuste kehtetuks tunnistamist. Hoiupank hoidis Hoiupanga Töötajate ASilt äravõetud aktsiaid enda käes seni, kuni aktsionäride koosolek läbi sai, rääkis Leon Glikman.

Autor: ETA

Hetkel kuum