4 jaanuar 1999

Turvafirma pakub odavamat teenust

Turvalisuse tagamiseks on kaks viisi: osta turvateenust või korraldada see ise.

Tehes ise te mõtlete, näete vaeva, kontrollite, võtate riski enda kanda. Lastes teistel teha on teie riskid jagatud ja kindlustatud.

Teiste abi kasutamisest loobuma võivad sundida teid:

- kõrge enesehinnang, mis ütleb, et vaid teie suudate midagi vähegi korralikku teha

- suutmatus teisi kontrollida

- vajadus midagi teiste eest varjata

- piisava tasemega ja soodsa hinnaga teenuse pakkujate puudumine turul.

Suurim kaal otsuse vastuvõtmisel on aga majanduslikul arvestusel.

Näiteks on tarvis turvatöötajat igal nädalal reedel, laupäeval ja pühapäeval kella 21st 04ni, seega keskmiselt 91 tundi kuus.

Keskmine turvamees end lepingulises korras alla 50 krooni tunnis ei seo. Palgakulutused on siis koos maksudega 91 töötundix50 kroonix1,33 riigimaksudele = 6051 krooni. Seega tuleb turvatöötaja keskmine tunnihind 66,5 krooni.

Turvatöötaja palkajal lisanduvad palgakulutustele kulutused värbamisele ja asenduse leidmisele.

Personaliotsingu firma Fontes viimaste uuringute kohaselt on Tallinnas turvatöötaja keskmine palk 5866 krooni. Kulutused põhikohaga turvatöötajale koos maksukoormuse ning puhkuseasendusega tuleksid keskmise palga juures kuus 7801 krooni. Mitte arvestades öötöö koefitsienti, mis tõstab hinda 20%, tuleb keskmine tunnihind 85,72 krooni.

Turvafirmade tunnihinnad selliste lühiajaliste, kuid regulaarsete tööde jaoks on vahemikus 60--70 krooni tunnis.

Et turvafirma palkamine tuleb odavam sisevalvest, näitab ka juhtum, kui on tarvis ööpäevaringselt turvatöötajat pääslasse.

Turvatöötajad oleksid tööl kahes vahetuses, mis teeb neli täidetud töökohta koos puhkuseasendusega neljaks kuuks. Puhkuseasendustöötajast loobudes maksaksite aga ületundide eest topeltpalka ning seetõttu kõrgemat puhkuseraha.

Neljaks kuuks võetud puhkuseasendaja peaksite vallandama kui katseaega mitteläbinu, kuid sellistel tingimustel teile tööle ei tuldaks.

Ületundide eest aastas tuleks täiendavalt maksta 4 puhkustx180 ületundi = 720 ületundi. Kuna ületunnid tasustatakse koefitsiendiga 1,5, tuleb täiendavalt tasuda 360 töötunni eest.

Ületunnitöö vajadus võib tekkida veel tööjõu voolavusest ja haiguspäevadest. 11 riiklikul pühal olev vahetus tuleb tasustada koefitsiendiga 2,0. Kokku tuleb maksta aastas palgakuludena turvameestele seega 439 742 krooni.

Turvameeste tööd korraldaks Fontese uuringute kohaselt turvajuht, kelle keskmise palk on 9200 krooni. Tema palgakulu oleks 9200 krooni x1,33x12 kuud = 146 832 krooni.

Kokku oleksid palgakulutused 586 574 krooni, mis teeb keskmiseks tunnihinnaks 66,96 krooni. Siia tuleb lisada kulutused turvatöötajate riietusele, turvajuhi ja turvatöötajate sidevahenditele, kontorikuludele jne.

Praegu turvaturul keskmine pikaajalise mehitatud valve hind 55--60 krooni tunnis on kindlasti konkurentsivõimeline.

Juhul kui firmal on vaja täita mitu sisevalvaja töökohta, tuleb turvafirma sünergia eriti esile. Juba siis, kui majanduskriisist ei nähtud veel undki, loobusid pangad esimestena oma sisevalveteenistustest.

Autor: Urmas Piir

Hetkel kuum