16. veebruar 1999 kell 22:00

Luksushotell ja arveldusprobleemid

Oleme tutvunud Äripäevas ilmunud Sirje Niitra artiklite sarjaga, mis käsitlevad ühel või teisel kujul ASile Irnesse Kapital kuuluva hotelli Grand Hotel Mercure Tallinn ehituse finantseerimist ja ehitustööde eest tasumist. Sageli esineb sellega seoses meie firma nimi ja mitte igakord kõige paremas valguses.

Kinnitame veelkord ajalehele ja Äripäeva lugejatele, et ASi Irnesse Kapital poolt on garanteeritud tasumine kõigi meie poolt tellitud ja kvaliteetselt ning tähtaegselt tehtud ehitustööde eest.

Hotell rajati projektijuhtimise meetodil ja projektijuht oli OÜ Wicom. Seetõttu ka arveldati kõigi ehitustööde peaettevõtjatega OÜ Wicom kaudu.

Pärast probleemi tõstatamist Äripäeva veergudel oleme teinud ettepaneku projektijuhtimise firmale, et juhul kui tekib olukord, kus kahjustatakse hulgaliste allettevõtjate huve allhanketööde eest mittetasumisega või tasumisega viivitamisega peatöövõtja(te) poolt, siis tuleb leida kõigi osapoolte kokkuleppel võimalus allettevõtjatele otse tasumiseks. Oleme seadnud endale eesmärgi, et eelkõige peavad kaitstud olema tegelike töö täitjate, mitte vahendajate huvid.

Sedavõrd suure ja komplitseeritud projekti puhul esineb kahjuks praak- ja vaegtöid ning lepingulistest tähtaegadest mittekinnipidamist. Neid probleeme püüame käsitleda arvukate projektis osalenud lepingupartneritega rahumeelsetel läbirääkimistel, kuid kõikidel osapooltel tuleb siiski vastutada oma möödalaskmiste eest lepingu tingimuste ulatuses. Vastutuse kandmine ei pruugi olla igakord meeldiv.

Avaldame veendumust, et tublide koostööpartneritega kohtume meie järgmistel ehitusobjektidel ja et ajakirjandusel on edaspidi võimalus kirjutada olulisematest asjadest kui arveldused ühe ehitusprojekti raames, kahjustamata seejuures tallinlaste ja külaliste meeldivaid muljeid nende poolt hästi vastuvõetud esimesest suuremast luksushotellist Tallinnas.

Hetkel kuum