7 märts 1999

Palgatõus on peatunud

Esimesed ilmingud palgatõusu seiskumise kohta algasid eelmise aasta suvel. Mõnes valdkonnas jätkus palgatõus sügiseni, kuid alates sellest ajast on enamikus valdkondades palgad jäänud kas endisele tasemele või isegi mõnevõrra vähenenud. Eeltoodu ei kehti võimalusi pakkuvate valdkondade tippjuhtide, samuti defitsiitsete erialade spetsialistide ja tippspetsialistide kohta -- nende palgad on endiselt kõrged, kuna mida raskemad ajad, seda paremaid inimesi on vaja.

Eelkõige on palk mõnevõrra langenud neil töötajatel, kelle palk oli paar tuhat krooni alla või üle 10 000 krooni. Näiteks töötaja, kes varem sai 8000--9000 krooni kuus, teenib nüüd kuus 7000--8000 krooni. Palk on vähenenud nendel erialadel, kus on suhteliselt palju analoogseid ametikohti ja kus tööjõu pakkumine on piisav. 20 000 krooni suurused palgad pole aga märgatavalt muutunud. Vähenenud on ametikohtade arv, kus palgatase ületab 40 000 krooni.

Praegune olukord palgaturul kestab eeldatavasti sügiseni, siis on taas oodata palkade tõusu.

Autor: Igor Päss

Hetkel kuum