26. aprill 1999 kell 22:00

Lennu- ja autovedajal erinev vastutusmäär

Kui klient avastab kauba vastuvõtmisel kauba puudujäägi või kahjustumise, siis peab ta sellest märke tegema koheselt kauba saatelehele (üleandmis-vastuvõtmis aktile).

Kui kauba kahjustumine ei ole koheselt väliselt märgatav tuleb vedajale kirjalik pretensioon esitada tagantjärele. Autovedude puhul tuleb pretensioon esitada hiljemalt 7 päeva jooksul, lennutranspordi puhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba vastuvõtmise päevast.

Kirjaliku hüvitisnõude juurde tuleb lisada saadetisega seotud dokumendid, mis kinnitavad kahju suurust. Üldjuhul on nendeks dokumentideks kauba saateleht, kaubaarve, pakendi kirjeldus ja vajadusel ka ekspertiisi akt.

Rahvusvaheliste lepingute alusel on vedaja maksimaalne vastutus olenevalt transpordi liigist järgmine:

autotransport- -- CMR konventsiooni alusel 8,33 SDRi (162 krooni) puudu oleva või kahjustunud kauba kg kohta;

lennutransport- -- Varssavi konventsiooni alusel 17,66 SDRi (ca 344 krooni) puudu oleva või kahjustunud kauba kg kohta.

Kui vedaja vastutuse piirmäärad ei kata kauba tegelikku väärtust on soovitav osta kaubale veose kindlustus.

Autor: Kristi Karbus

Hetkel kuum