27 aprill 1999

Terko Jakobsoni valed ja vassingud

Mida suurem on vale, mida kõrgemalt seda välja hõigata, seda usutavam see on. Nii luuakse autoritaarsetes riikides pooljumalatest diktaatoreid ja manipuleeritakse rahvaga.

Rahandusministri nõuniku Terko Jakobsoni (ÄP, 22.04, «Turumajandus sallib ettevõtlikke») esimene vale põhineb vassimisel. Tema arvates on need füüsilised isikud, kes majandavad ettevõtet kollektiivselt ja vastutavad oma tegevuse eest piiratud ulatuses, ainsad, õiged ja ettevõtlikud, kelle ettevõtted on võimelised töötama efektiivselt.

Füüsiline isik, kes majandab oma ettevõtet või ettevõtteid ainuisikuliselt ja vastutab altmineku korral kogu oma varaga, on ikkagi ainult füüsiline isik. Terko Jakobsoni arvates pole viimase ettevõtlikkus esimestega võrreldes arvestataval tasemel, järelikult pole neid mõtet sallida näiteks sel teel, et jumal hoidku, maksustada nende ettevõtteid äriühingute omadega samadel alustel.

Kui Stalin viis läbi sundkollektiviseerimise, oli tema põhieesmärgiks maksude kindlam ja lihtsam kättesaamine. Jakobsoni teine vale on tingitud sellest, et ta üritab varjata rahandusministeeriumi sedasama taotlust. Miks peaks olema riigile kasulik, et kollektiivettevõtte omanikel on vaid piiratud vastutus, otse vastupidi. Edasi, ta väidab, et ühistegevus on paremini koordineeritud. Soovitan meelde tuletada Krõlovi valmi luigest, haugist ja vähist.

Väide, et äriühingutes on lihtsam aruandlus, on jama, vastupidi, vältimaks suuri kulutusi nõudvat paberimäärimist ongi paljud üksikettevõtlusele truuks jäänud.

Nüüd veidi pikemalt nn pankade laenueeskirjadest. Kahtlen selles, et piiratud vastutusega äriühing on kindlam laenu tagastaja kui üksikettevõtja, kes vastutab kogu oma varaga. Küsimus on pigem selles, et esimesed küsivad suuremat laenusummat ja panga laenuosakonna töötajal on kasulikum tegeleda äriühinguga. Eraisikutele on võib-olla tõesti kergekäeliselt antud halbu laene. Kuid see ei puutu asjasse, kui räägime tõsisest üksikettevõtjast, kel reaalne äriplaan ja tagatised.

Jakobsoni kolmas vale ei põhine mitte millelgi, kui ta ütleb, et lähtudes puhtalt maksude suurusest, on füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine soodsam ja hetkel nii soodus, et ka uus tulumaksuseadus ei suuda seda muuta. Väite tõestuseks ei tooda ühtki argumenti. Neid lihtsalt pole. See on tõepoolest toores vale, mis on mõeldud laiade rahvahulkade töötlemiseks. Et mitte end korrata, soovitan lugeda 14. aprilli Äripäeva arvamusleheküljelt minu kirjutist, kus on ära toodud ka see, et üksikettevõtja peab oma kuni veerandmiljonilisest kasumist ära maksma sotsiaal- ja tulumaksu näol üle 50%. Eesti turumajandus sallib järjest vähem üksikettevõtjaid.

Hetkel kuum