24. mai 1999 kell 22:00

Euroopa raha Eesti kaudu Euroopasse

Suur osa Euroopast abiprojektidega Eestisse tulevast rahast läheb siit Euroopasse tagasi. Viimane selline näide on Euroopa Liidu Phare programmi kaudu Eesti seaduste euronõuetega vastavusse viimiseks eraldatud 63 miljonit krooni. Sellest 42,5 miljonit kulub välisekspertide töö tasustamiseks. See selleks -- mõned miljonid pudenevad teel Euroopast Euroopasse ka Eestis maha, viidatud juhul läheb 4,7 miljonit meie ametnike koolituseks ja osa kulub ka seaduste ühtlustamiseks. Nii et mõnesugune kasu siiski on. Ent kõnealuse raha kasutegur olnuks tunduvalt suurem, kui Eesti oleks saanud raha siis, kui seda hädasti vajati ja riik seda taotles, s.o 1997. aastal. Praegu ei ole ametnikud euroasjus enam nii «rohelised» kui kaks aastat tagasi.

Hetkel kuum