Erik Samel • 25 juuli 1999

Maa erastamine võib kesta üle aasta

Maa erastamisprotsessi alustades peab arvestama, et protsess võib pikaks venida. Palju on probleeme seoses reservmaaga ning juhtudel, kui põimuvad maa erastamine ja tagastamine.

Valdav osa maa erastamisele minevast ajast kulub kohaliku omavalitsuse poolsele asjaajamisele.

Erastamistoimiku teekond on küllalt keeruline. Ideaalsel juhul on võimalik kogu protsessi läbimine poole aastaga, kuid tihti tekivad protsessi ühes või teises etapis tõrked.

Kui näiteks nõukogudeaegsed maakasutuse piirid pole geodeetilise põhivõrguga seotud (puuduvad koordinaadid), siis võib selguda, et varasem mõõdistamine on teostatud ebatäpselt. Kui inimene on jõudnud krundi nõukogudeaegse plaanimaterjali alusel ära erastada ja viga hiljem (kui mõõdetakse naabri krunti) välja tuleb, osutub vajalikuks kinnistusametis maa suuruse muutmine.

Sageli selgub, et naabrid saavad pärast maa mõõtmist teada, et piir ei lähe täpselt aia kohalt ning see võib tuua kaasa nendevahelisi arusaamatusi. Ideaalne oleks maa mõõtmine kvartalite kaupa, kuid enamasti on see ebareaalne (nt kõik elanikud pole mõõtmisest huvitatud).

Omandireformi muudab keerulisemaks uus nõue piirinaabrite kooskõlastuse kohta, mis pandi maamõõdubüroode õlgadele. Näiteks Pirital tuleb ühel juhul saada 12 naabri nõusolek piiride osas. Ühe naabri tegevusetus siiski kogu protsessi ei seiska. Kui keegi tähitud kirjaga saadetud kooskõlastuse taotlusele ei reageeri, siis kirja koopia pannakse erastamistoimiku vahele, vältimaks edasisi pretensioone.

Sageli arvavad inimesed, et maa erastamine võtab aega vaid paar-kolm kuud ning arvestavad sellega ka laenu taotlemisel. Tegelikult võib protsess võtta aega mitu korda rohkem ning võib kesta ka kauem kui aasta.

Inimeste pahameel maa ostueesõigusega erastamise protsessi aegluse pärast langeb sageli maamõõdubüroode kaela. Maamõõdubürool aga kulub vaid paar nädalat maa mõõdistamiseks ja maa erastamistoimiku koostamiseks, suure osa ülejäänud ajast võtavad mitmesugused toimingud kohalikus omavalitsuses.

Maa ostueesõigusega erastamine uue krundi moodustamise teel on seoses maareformi, omandireformi, planeerimis- ja ehitusseaduse, samuti maakatastriseaduse nõuetest tulenevalt suhteliselt pikaajaline ja keeruline protsess.

Maamõõtjatepoolsest menetluse algusest kuni maa ostu-müügilepingu sõlmimiseni läheb maa ostueesõigusega erastamise korrast lähtudes ca 6 kuud, kui tegemist ei ole probleemidega, mille lahendamine võtab täiendavalt aega. Probleemid võivad näiteks tekkida juhul, kui moodustatava krundi kõrval asub nõukogudeaegne seaduslik krunt, mille koordinaadid osutuvad kontrollimisel ebatäpseks.

Hetkel kuum