Erik Samel • 3 oktoober 1999

Mainekaim on Margus Eek

Küsitlus näitas, et hinnatud maaklereid on väga palju. Kokku pakuti välja üle viiekümne nime, neist kedagi ei tõstetud esile rohkem kui viiel korral.

Edetabelisse pakutud maaklerite suur arv näitab kindlasti seda, et selged juhtfiguurid selles ettevõtluse vallas puuduvad. Oma osa võib olla ka sellel, et mitmed nimekad kinnisvaramaaklerid on viimastel aastatel elukutset vahetanud.

Enamik edetabeli tippu jõudnud maakleritest töötab suurtes kinnisvarafirmades. Erandiks on teisele kohale jõudnud Jaak Malter, kes töötab kahemehefirmas Jaak & Villy Kinnisvarabüroo. Enamik temale oma eelistuse andnud kinnisvaramaakleritest töötab ise ka väiksemates firmades.

Esikohale tulnud Margus Eegil Arco Varast oli toetajaid nii suurte kui ka väikeste kinnisvarafirmade seas. Kogenud maaklerite kõrval jõudis üllatuslikult esikolmikusse ka alla kaheaastase kogemusega Pärle Sepping Pindi Kinnisvarast.

Kinnisvaramaakleritest on seni ajakirjanduses peamiselt räägitud seoses negatiivsete juhtumitega, enamik neist teeb oma tööd aga heal tasemel. Kinnisvaramaaklerite Koja esimees Kalev Roosiväli loodab, et kolleegide poolt esiletõstetud maaklerid õigustavad edasise tööga neile osutatud tähelepanu ning tunnetavad vastutust, mida nad endas kannavad maaklerite hea maine edendamisel.

- Kliendid on viimastel aastatel läinud nõudlikumaks, kindlasti ei tehta enam otsust esimese objekti vaatamise järel. Ruume hakatakse vaatama mitte viimasel hetkel, vaid sageli juba kuu aega varem. Maaklereid sunnib selline olukord kvaliteetsemat teenust pakkuma, kõige olulisem on võita kliendi usaldus. Oleme seadnud eesmärgiks, et meil peab olema informatsioon kogu äripindade turul pakutava osas.

Kolleegide hinnangud:

aus, säilitab rahuliku loomuse ka pingeolukorras, koostöövalmis, usaldatav; suurte kogemustega, asjatundlik

- Väikefirma peab olema «kõigesööja», muidu on turul keeruline hakkama saada. Esimestel aastatel oli maaklerina lihtsam tegutseda. Kellelgi polnud siis selget nägemust, mida see töö endast kujutab.

Maakleri puhul toimib lumepalliefekt -- pisiasjast koorub välja hea suhe kliendiga. Minu klientuurist moodustavad ligikaudu 60% senised kliendid ja nende tuttavad.

- Kliendid on muutunud väga põhjalikuks ning on ennast enne korteri ostmist ette valmistanud. Suurenenud on klientide ettevaatlikkus ja tänu sellele ka teadlikkus.

Kinnisvaraturul toimunu on muutnud maaklerite käitumist. Maaklerina töötamise on lõpetanud need, kes olid harjunud olukorraga, kui kliendid «jooksid suhu». Praegu on vaja iga tehingu nimel tööd teha. Need, kes vanadest tegijatest on jäänud, on suutnud ennast ümber orienteerida.

Kolleegide hinnangud:

aus, korrektne, lühikese ajaga end korralikult üles töötanud

Hetkel kuum