15. november 1999 kell 22:00

Kas paralleelselt põlevkivi hinnaga peaks alandama elektrienergia hinda?

Hind peaks stabiliseeruma tänasel tasemel. Ma ei usu, et põlevkivi hinna langus annaks võimaluse elektrienergia hinda langetada. Energeetikasse on tarvis teha väga suuri investeeringuid. Kui meil oleks olemas uued tehnoloogilised seadmed, siis ma ütleks jah. Aga me oleme täna situatsioonis, kus Narva elektrijaamades on väga vanad katlad. Investeerida on sinna tarvis mitte ainult sellepärast, et katlad on vanad, vaid kasutusele tuleb võtta uus tehnoloogia. Pluss keskkonnakaitselised küsimused, ressursimaksud ja keskkonnamaksud.

Me oleme oma ülesande täitnud, kui suudame elektrienergia hinda säilitada tänasel tasemel. Vastasel juhul peaksime hakkama hinda tõstma.

Põlevkivi on muidugi üks tähtsam komponent, mis elektrienergia hinda mõjutab, kuid oli ka Eesti Energial endal hulk kuluartikleid, mis elektrienergia hinda kergitasid. Ma ei tea täpselt, kuidas Jostov seda kõike kavandab, selge on see, et seal on vaja kokku tõmmata. Aga minu meelest on põhiline kokkutõmbamise võimalus hoopis mujal -- tulevikus on võimalik kasutada põlevkivi ilma rikastamata.

Ma arvan, et elektri hind jääb võib-olla stabiilseks küllaltki pikaks perioodiks. Aga ma ei arva, et ta langeb. Investeeringuid peaks Eest Energia põhimõtteliselt tegema ikkagi laenuvahendite arvel.

Ma ei arva, et põlevkivi hinna vähendamine toob kaasa elektri hinna vähenemise. Pigem on põlevkivi hinna vähenemine oluline selleks, et elektrienergia hind ei kasvaks kiiremini, kui ta praegu on planeeritud. Kõik täiendavad kohustused, mis tulevad elektritootjatele peale, sh ka need, mis on seotud saastetasude jm keskkonnakaitsealaste kulutustega, nõuaksid siis rahastamist elektri hinna kaudu. Praegu ongi eelkõige oluline see, et püütakse sisendit vähendada ehk teisisõnu põlevkivi hinda vähendada selleks, et saaks teha investeeringuid.

Eesti Põlevkivi uue juhtkonna initsiatiiv alandada põlevkivi hinda on loogiline, sest nad peavad arvestama konkurentsiga, mida pakub Slantsõs toodetud ja Vene riigi subsideeritud odavam põlevkivi.

Eesti elektrienergia turg peab Euroopa Liidu direktiivide järgi järk-järgult avanema konkurentsile. Kuna võrguettevõte on loomulik monopol, taandub konkurents elektriturul tootjate konkureerimiseks.

Põlevkivi hinna muutumine mõjutab elektrienergia tootmise hinda, mitte ülekande- ja jaotusteenuse hinda võrkudes. Pikas perspektiivis on Eestis kaevandatava põlevkivi hinna alanemine kogu Eesti põlevkivienergeetika ellujäämise eeldus. Elektrienergia hinna lõpptarbijale kehtestab Eestis energiaturu inspektsioon, mitte Eesti Energia.

Hetkel kuum