16. detsember 1999 kell 22:00

Eesti kindlustusandjad tahavad luua omavahelise edasikindlustuse puuli, mis jätaks seni välismaale investeeritavate kindlustusreservide summad Eestisse. Edasikindlustamisleppest on huvitatud ka riik ja just kohustusliku liikluskindlustuse osas. Puul tuleks edasi kindlustada ka välismaal juhuks kui kahju, mida puul peab katma, ulatub üle 5 miljoni krooni.

Esmakordselt läheb eetrisse Tipp-TV, Makarov Music Manage-mendi telejaam, millesse on investeeritud veidi üle 32 mln krooni. Konkurents teleturul vaatajate arvu ja reklaamiraha pärast muutub nüüd veel tihedamaks. Jüri Makarov hindab kanali potentsiaalset vaadatavust 700 000 inimesele. Tipp-TV alustab 12 töötajaga, tahab teha võimalikult vähe oma saateid ja näitab parema meelega sisseostetud programme.

Valitsus kiitis heaks Eesti esimese regionaalpoliitika kontseptsiooni, mille ülesanne on tasakaalustada piirkondade majanduslikku, kultuurilist ja sotsiaalset arengut. Regionaalminister Eiki Nestori sõnul on kontseptsiooni ülesanne likvideerida näiteks halvema infrastruktuuriga piirkondade mahajäämus paremini arenenud infrastruktuuriga piirkondadest.

President Lennart Meri: «Riigi kui tervikliku mehhanismi laitmatu koosfunktsioneerimise mõistmine on Tarandile kuidagiviisi looduse ja kasvatusega kaasa antud. Mart Laar alles hakkas sellele lähenema.» (EE 16.12.1994).

Hetkel kuum