Raido Toonekurg • 23. jaanuar 2000 kell 22:00

IT-spetsialisti töörollikeskne hindamine

- Arvutispetsialistide hindamisel on väga suure töö ära teinud tark- ja riistvaratootjad, kes on oma toodete jaoks välja töötanud põhjalikud koolitus- ja sertifitseerimisprogrammid. Paraku väljendub see lähenemine tootjakesksena ning ei pruugi alati sobida ettevõtte vajadustega. Ettevõttele on oluline tööprotsess ja seda läbiviivate inimeste rollijaotus. Riist- või tarkvaralahendus on vahendid selle saavutamiseks. Sellest lähtuvalt tuleb ettevõtjal langetada otsuseid töö rollist.

Arvutispetsialist, keda on koolitatud ja sertifitseeritud tootepõhiselt, ei suuda tihti valida ettevõttele parimat infotehnoloogilist lahendust, vaid otsustab lahenduse kasuks, millega ta kõige paremini hakkama saab. Sobiva IT-spetsialisti valik on ettevõtte jaoks keeruline küsimus, mis eeldab ettevõtte vajaduste põhjalikku kaardistamist. Oluline on rakendada IT-lahendust ettevõtte eesmärkide efektiivsemaks saavutamiseks, alles sellest lähtuvalt saab valida sobivad asjatundjad.

Infotehnoloogilised vajadused ettevõtetes muutuvad pidevalt, spetsialistid mitte. See loob teatud tõkke uute ülesannete defineerimisel ja jagamisel, mille loomulik eeldus on inimressursi kontroll. Selleks, et IT-spetsialistid saaksid hakkama uute ülesannetega, on välja töötatud töörollikesksed test-, koolitus- ja sertifitseerimisprogrammid.

Töörollikesksed koolitus- ja sertifitseerimisprogrammid on Ida-Euroopa kontekstis suhteliselt haruldased, Eestis on need mõnevõrra rohkem levinud. Eestis on eraldi programmid välja töötatud interneti infoserverite disainerite, aplikatsioonide arendajate, administraatorite, andmeturbespetsialistide (CIW Certification, www.ciwcertified.com) ning tark-ja riistvara, arvutivõrkude (A+, N+ sertifikaadid, www.gtspartner.com/certifications/) spetsialistide koolituseks ja sertifitseerimiseks.

Hetkel kuum