Ülo Toomsalu • 7. märts 2000 kell 5:53

Lepp järjekordselt ametist prii

Ringhäälingunõukogu vallandas eile juba kolmandat korda Eesti Televisiooni peadirektori ametikohalt Toomas Lepa, kes ise pidas järjekordset vallandamisotsust nõukogu selle koosseisu tõenäoliselt üldse viimaseks otsuseks, kirjutab Postimees.

Ringhäälingunõukogu määras oma eilse otsusega Toomas Lepale järjekordse distsiplinaarkaristuse töökohustuste jämeda rikkumise eest ning vabastas ta juba kolmandat korda ametist. Vallandamisotsuses viitas nõukogu ka usalduse kaotamisele.

Nõukogu viitas samuti ETV rahaasju uurinud audiitorfirma PricewaterhouseCoopersi (PWC) ülevaatele, mis juhib tähelepanu asjaolule, et ETV rasket finantsmajanduslikku olukorda olnuks võimalik vältida läbimõeldud ja adekvaatselt planeeritud operatiiv- ja finantsjuhtimisega.

Muu hulgas pani ringhäälingunõukogu Toomas Lepale süüks, et too pole suutnud hoida Eesti Televisiooni eelarvet tasakaalus, et ta jättis täpselt määratlemata struktuuriüksuste ja konkreetsete juhtide vastutuse ja volitused ning tekitas tööandjale olulist kahju sellega, et jättis organiseerimata ETV hankeosakonna nõuetekohase töö.

Nõukogu hinnangul seadis Lepp ohtu ka tööandja vara, kui sõlmis eelmisel aastal kahe miljoni krooni eest vahetuslepinguid, mis jäid ETV raamatupidamises kajastamata, ning jättis korraldamata reklaamiosakonna tegevuse. Selle tagajärjel ei suutnud ringhäälingunõukogu õigeaegselt reageerida reklaamitulude alalaekumisele, et ETV eelarvet tasakaalustada.

Nõukogu pani Lepale süüks sedagi, et too ei teavitanud õigeaegselt tööandjat ehk nõukogu oma haigusest ja töövõimetuslehest.

Lepp ütles juba eelmisel nädalal Postimehele, et nõukogu võtab tema järjekordse vallandamise aluseks just PWC ülevaate ning see asjaolu ei üllata teda sugugi. Eile väitis Lepp BNSi vahendusel, et PWC ülevaade ei saa olla tema vabastamise aluseks, sest aruandes endas on kirjas, et see võib sisaldada faktivigu.

Lepa väitel pole võimalik üht ja sama inimest kolmandat korda vallandada. Ta lisas, et ringhäälingunõukogu eilne otsus on tõenäoliselt viimane, mille nõukogu praegune koosseis tegi. Kõik senised vallandamisotsused olid ebaseaduslikud, argumenteerimata ning kubisesid faktivigadest, kinnitas Lepp.

Hetkel kuum