Ülo Toomsalu • 20. märts 2000 kell 6:07

Eestlased kardavad Venemaad

Nelja viiendiku eestlaste arvates kujutab Venemaa ohtu Eesti iseseisvusele, selgus Eesti Päevalehe tellitud arvamusuuringust.

Jaanuari lõpus korraldatud küsitluse järgi on Venemaa-kartus omane kõigile eestlastele - tegemist oli valdava seisukohaga nii meeste kui naiste ning kõigi vanuse- ja haridusgruppide hulgas.

Ligi tuhandest küsitletud Eesti elanikust peab Venemaad väga suure või mõningal määral ohu allikaks kaks kolmandikku. Seejuures erinevad oluliselt eestlaste ja mitte-eestlaste arvamused.

Muulastest kodanikest nägi Venemaas Eesti iseseisvusele ohtu 41 protsenti ning mittekodanikest vaid 28 protsenti.

Enamiku mitte-eestlaste vaadet jagab Hansa Vene Kasvufondi endine juht Vadim Ogneshtshikov (26), kelle sõnul pole Venemaa teinud midagi, et Eestit ähvardada.

'Kui Venemaal läheb väga halvasti, siis see ei tähenda, et ta ründaks Eestit või Soomet,' ütles eksamite kaudu Eesti kodakondsuse saanud Ogneshtshikov. 'Majanduslikult pole Eesti Venemaaga tihedalt seotud, seega ei peaks sealse majanduse olukord mõjutama Eesti majandust.'

Arvamusküsitluse korraldaja, sotsioloog Juhan Kivirähki sõnul torkab silma, et muulastest kodanike ja ka mittekodanike puhul oli Venemaa ohtlikkuse tunnistajaid kõige rohkem alla 20aastaste vastanute seas. Muulasnoortest arvas nii veidi üle poole.

'See tähendab, et noored muulased mõtlevad pigem nagu eestlased,' ütles Kivirähk.

Hetkel kuum