Raido Toonekurg • 1. oktoober 2000 kell 22:00

Koolitus lähtub ärivajadustest

Kiirelt arenevas keskkonnas vajame pidevat õppimist, et konkurentsis püsida. Üha tihenev konkurents seab uued reeglid ka õppimisele ja õppimisprotseduurile enesele. Järjest rohkem räägitakse väga täpselt ette valmistatud koolituskavadest ühele kindale organisatsioonile. Samuti sellest, et järjest tähtsam on koolituse efektiivsus, seda nii ajalises kui ka rahalises mõttes.

Ettevõttele ei ole oluline koolitus kui selline, vaid tulemus, mis ta sellest saab ehk organisatsiooni tulemuslikkuse parandamine. Võib eristada nelja vajaduste valdkonda.

Ärivajadused

- eesmärgid igale üksusele, osakonnale või organisatsioonile

väljendatud tegevusterminites, mida saab kvantitatiivselt mõõta

kaks tüüpi: äri probleemid ja äri võimalused

Töösooritusvajadused

- inimeste käitumisvajadused teatud töö sooritamiseks töökohal

kirjelda, mida inimesed peaksid tegema ärivajaduste täitmiseks

Koolitusvajadused

- mida peavad inimesed õppima, kui soovivad edukalt toimida

Töökeskkonna vajadused

- Milliseid süsteeme ja protsesse tuleks töötaja töökeskkonnas muuta, et saavutada vajalik töösooritus

Hetkel kuum