Andres Teder • 1. oktoober 2000 kell 22:00

Millised õigused ja kohustused on ehitise kaasomanikel?

n Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse järgi on juhul, kui ehitis on kaasomandis, kaasomanikel ehitise mõttelise osa võõrandamisel võõrandatava osa ostueesõigus. Välja arvatud juhul, kui see osa võõrandatakse kaasomaniku sugulasele või vanemale, teisele kaasomanikule või seaduse järgi eesõigustatud isikule. Kui kaasomanik ei kasuta ostueesõigust ühe kuu jooksul, arvates kirjaliku teate saamisest, on võõrandajal õigus võõrandada ehitiseosa kirjalikus teates märgitud või kõrgema hinnaga ja samadel või võõrandajale soodsamatel tingimustel.

Kui võõrandaja võõrandab ehitiseosa ostueesõigust rikkudes, võib kaasomanik pöörduda kolme kuu jooksul, arvates rikkumisest teada saamise päevast, kohtusse hagiga talle ostja õiguste ja kohustuste ülekandmiseks.

Kaasomaniku ostueesõigust ei rakendata eluruumide ja elamutes asuvate mitteeluruumide erastamisel. Samuti ei kohaldata kaasomaniku ostueesõigust erastatud eluruumi ja elamus asuva mitteeluruumi võõrandamisel juhul, kui kaasomanikke on rohkem kui kuus.

Kaasomandi võõrandamisel tuleb tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele.

- Kui müüdav korter asub õigusjärgsele omanikule või tema pärijatele tagastatud korterelamus ja omanikke on rohkem kui üks, on teistel kaasomanikel korteri ostueesõigus. Ostueesõiguse kohaldamine ei sõltu sellisel juhul korterite arvust elamus ega kaasomanike hulgast. Lisaks on omandireformi seaduste aluste järgi õigusjärgsele omanikule tagastatud elamu üürnikel vastava tagastatud elamu, vastava kinnistu või nende osa võõrandamisel ühine ostueesõigus.

Tsiviilkäibes oleva reaalosa võõrandamisel on ostueesõigus selle reaalosa üürnikul.

- Erastatud korteri müügi puhul, mis asub väikse korterite arvuga elamus, on mõttekas kontrollida omanike arvu hooneregistrist, kuna kaasomaniku ostueesõigust ei kohaldata erastatud eluruumi võõrandamisel vaid sellisel juhul, kui kaasomanikke on rohkem kui kuus.

Tihti võib aga ühe omaniku omanduses olla mitu korterit, mis võib viia näiteks kümne korteriga elamus omanike tegeliku arvu kuueni ja sellisel moel on seal juba võimalik kohaldada ostueesõigust.

Hetkel kuum