14. detsember 2000 kell 22:00

Välisinvesteeringute agentuuri algatusel ja Äripäeva toetusel korraldatud üritus Välisinvestor 95 annab esimese pildi välisriikidest Eestisse viimastel aastatel tehtud otseinvesteeringutest firmade ja tegevusalade lõikes.

Kuna Eesti koht rahvusvahelises tööjaotuses on alles selgelt välja kujunemata, on välisinvesteeringute struktuur siia raha paigutanud firmade tegevusalade lõikes üsna kirev ning ei too esile selgeid tendentse.

Eestis on kümme ettevõtet, kuhu on investeeritud väliskapitali enam kui 100 miljonit krooni: Eesti Telefon ? 735 mln; Ceosil ? 406,4; Kunda-Nordic Tsement ? 404,91; Pakterminal ?343,96; Eesti Tubakas ? 220,5; Eesti Coca-Cola Joogid ? 200,2; E.O.S. ? 200,0; Saku Õlletehas ? 140,0; Paulig Baltic ? 130,0; Eesti Gaas ? 107,6 mln krooni. Kokku on investeeritud Eestisse ca 6 miljardit krooni.

Hetkeseis: välisinvesteeringute vool Eestisse on mõnevõrra vähenenud, eelmisel aastal tuli Eestisse 4,5 mld krooni, 1994?1999 kokku aga 23,2 mld krooni. Tänavuseks prognoositud mitmest miljardiprojektist on mõned jäänud toppama, selgus on lõpuks tulnud OÜ RUMA teraseterminali projektile, mis toob Eestisse suurima otseinvesteeringu, 3,8 mld krooni.

Eesti majandus on stabiliseerumas, kinnitab rahandusministeerium kvartalikirjas, milles hindab käesoleva aasta esimest üheksat kuud. Majanduslikku tõusu on toetanud eeskätt ekspordisektori jätkuv kasv ning kodumaise nõudluse kasv. SKT kasvuks kolmandas kvartalis hindab ministeerium 0,8% (üheksa kuud kokku 2%).

Hetkeseis: eksport on tänavu üheksa kuuga võrreldes eelmise aasta sama ajavahemikuga kasvanud umbes 50%, SKT kasvu tänavu III kvartalis oli esialgsel hinnangul 6,9%.

Hetkel kuum