Inge Rumessen • 14. detsember 2000 kell 13:56

Firmad saavad tulumaksu uuel aastal tagasi taotleda

Oluline muudatus, mis tehti tulumaksuseaduses tagasiulatuvalt pärast selle jõustumist 1. jaanuaril 2000 on see, et juriidilised isikud saavad tagasi taotleda makstud tulumaksu, kui selle maksmise alused langevad ära.

Tulumaksu ümberarvestus võib toimuda näiteks järgmistel juhtumitel:

- äriseadustiku laenukeeldu rikkudes antud laen tagastatakse;

- väljamakse kohta saadakse nõuetekohane algdokument;

- ostetud teenus muutub maksumaksja ettevõtluseks vajalikuks;

- füüsilistele isikutele väljamakstud avansid ja ettemaksud tagastatakse või nende eest saadakse vara või teenuseid või makstakse välja töötasusid;

- soetatud vara muutub maksumaksja ettevõtluseks vajalikuks;

madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku väärtpaberid võõrandatakse;

- osalus madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus võõrandatakse;

- madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivis või leppetrahv või hüvitatud kahju tagastatakse;

- madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilise isikule antud laen või ettemakse tagastatakse või ettemakse eest saadakse kaupa või teenust;

- kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude summaarse arvestuse tulemusena tekib õigus saada tagasi tulumaksu.

Tulumaks tagastatakse 30 päeva jooksul arvates vastava taotluse saamisest. Ümberarvestused tehakse maksudeklaratsiooni TSD vastavas lisas.

Hetkel kuum