Vaido Romulus • 4. november 2001 kell 22:00

Renoveerimislaen aitab lagunevaid maju hooldada

Üks võimalus korteri- või elamuühistute kulude kokkuhoiuks ja säästmiseks on just nende tarbeks mõeldud renoveerimislaenu kasutamine.

Investeering mitmekorterilise maja renoveerimisse ei tähenda üksnes kokkuhoidu kommunaalkuludes, vaid annab ka võimaluse suurendada eluruumide turuväärtust ning parandada üldist elukvaliteeti. Siiani välja antud renoveerimislaenu kasutamise eesmärk on ennekõike olnud investeeringud torustike, katuste, seinasoojustuse, küttesüsteemide ja fassaadi uuendamisse. Panga seisukohalt on elamu- ja korteriühistute vaheline erinevus vaid tagatisobjekti, see on siis renoveeritava elamu omandivormis.

Elamuühistu puhul kuulub maja ühistule ning laenu tagamise otsustab üldkoosolek. Elamuühistu puhul peab ühistu üldkoosolek renoveerimislaenu võtmise heaks kiitma ja otsustama selle tagamise elamuga.

Korteriühistus on aga igal konkreetsel korteril ja selle juurde kuuluval elamu mõttelisel osal konkreetne omanik, kellel on õigus otsustada oma korteri pantimise üle. Seega laenu saamiseks peab korteriühistu kõigepealt otsustama laenuvõtmise üldkoosolekul ja lisaks esitama iga korteriomaniku nõusoleku temale kuuluva korteri pantimiseks. Sellised nõusolekud vormistatakse tavaliselt kirjalikult vabas vormis.

Peale üldkoosoleku otsuse formuleerimist ja elanike nõusolekute saamist tuleb ühistul pangale esitada dokumendid, mis on seotud tema juriidilise staatuse ning finantsseisundiga. Samuti on vaja elamu ning korterite omandit tõendavaid dokumente. Samas täidab ühistu esimees pangas laenutaotluse panga vormil. Laenu taotlemiseks vajalike dokumentide esitamisest pangale kuni otsuse langetamiseni laenu andmise kohta läheb maksimaalselt kaks nädalat. Pärast laenu- ja tagatislepingute sõlmimist panga ja ühistu vahel kantakse laenusumma ühistu pangaarvele.

Alates sellest aastast on ka nendel korteriühistutel, kelle tagatise väärtus ei võimalda kogu planeeritavaid investeeringuid, võimalik garanteerida laenu Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse (KredEx) vahendusel. KredExi garantii annab täiendavad võimalused oma kinnisvara väärtuse kasvatamiseks just nendele ühistutele, kelle maja või korterite väärtus laenu võtmise hetkel on madal ning seetõttu ei ole võimalik kõiki vajalike töid teostada.

Ühistu juhatus saab pangast nõu küsida dokumentide ettevalmistamise ning sobivate finants- ja kindlustuslahenduste leidmise kohta. Praeguseks on Sampo Panga vahendatud laenu abil ja energiasäästu programmi raames renoveeritud umbes 27 ühistu majad kogupinnaga üle 95 000 m².

Hetkel kuum