21. märts 2002 kell 11:30

Keskkonnatoetus tänavu ka mahepõllumeestele

Homsest saab taotleda keskkonnatoetust, mille raames toetatakse ka mahepõllumehi.

Mullu maksti mahepõllumajandustoetust sügisel, kuid tänavu ei ole eraldi mahepõllumajandusliku tootmise toetust. Mahetootmist toetatakse ühe tegevusena keskkonnatoetuse raames.

Põllumajandusliku keskkonnatoetusega hüvitatakse osaliselt keskkonnasõbraliku majandustegevuse kulud ning sellest tulenev väiksem tulukus. Keskkonnatoetust saavad need ettevõtjad, kes kasutavad õiguslikul alusel vähemalt kahte hektarit põllumajandusmaad ja kellel ei ole 1. aprilli seisuga riiklikku maksuvõlga.

Toetuse saamise täpsed tingimused on toodud keskkonnatoetuse taotlemise ja menetlemise korras, teavet saab ka PRIA büroodest ja koduleheküljelt.

Taotluste vastuvõtt kestab PRIA piirkondlikes büroodes 22. märtsist kuni 10. aprillini.

Toetuse saajad selguvad 23. maiks ja seejärel saadetakse neile PRIAst vastav kinnitus, mis tuleb ka taotlejal allkirjastada. PRIA maksab 40 % toetusest välja 14 tööpäeva jooksul pärast kinnituse tagasi saamist. Ülejäänud summa makstakse hilissügisel.

Hetkel kuum