Mikk Orglaan • 30. oktoober 2002 kell 22:00

Firma veebileht töötab reklaamikanalina

Suurim möödapanek veebilehe tegemisel on eesmärgi seadmine. Vähesed ettevõtted suudavad eesmärki enda jaoks ise sõnastada. Kasutage seda kogemust, mida veebitegijad omavad. Kui eesmärk on vale, ei saavuta ka veebitegija head tulemust.

Eesmärk peab vastama küsimustele: miks seda tehakse; kellele see on orienteeritud; mida tahetakse neile öelda; kuidas seda peaks tegema nii, et see mõjuks; kes hakkab seda haldama; kus seda hoidma hakatakse. Mida rohkem küsimusi ja vastuseid saab eesmärki sisse, seda rohkem hakkab sealt läbi kumama, miks seda kodulehte tegelikult vaja on. Siis on ka veebitegijal lihtsam mõista tellija ootusi.

Kui koduleht tellida professionaalselt teenusepakkujalt, peab tööettevõtuleping maandama kõik võimalikud ohud tellija ja teostaja jaoks. Ohud on teostaja poolelt äkiline kadumine, hilisema toe puudumine, muutuste sisseviimisel esinevad tõrked, garantii, sisu äkiline kadumine, aastas paar korda muutuvad kujunduselemendid, viivitamine töö üleandmisega. Tellija poolelt on ohtudeks puudulik lähteülesande püstitus, ebaadekvaatne tagasiside, segased juhised, otsuste muutmine, otsustajate vahetumine, öeldu muutmine endale sobivaks, töömahu suurenemine uute lisatingimustega, projekti puudumisel lisafunktsioonide lisamise vajadus.

Oluline on ka saada veebilehele garantii hilisema toimivuse osas. Siin on vaieldamatu eelis veebitegijatel, kes kasutavad aastaid aretatud ja parandatud mootoreid. Veebilehe mootori peale uue veebi tegemine ei tohi asjalikul veebifirmal aega võtta üle nädala.

Kuni 90 projektidest venib eeskätt tellija suutmatuse tõttu paika panna eesmärke, aktsepteerida disainikontseptsioone, ette valmistada sisumaterjale, põhjendada omi seisukohti.

On olemas ka must stsenaarium, kus tellija mõistab poole projekti ajal, et seatud eesmärgid olid valed. Siis on kohane projekt koheselt peatada või lõpetada algsetele eesmärkidele kohaselt. Veebitegijal ei lasu kohustust kogu tellijale tehtud töö eest oma töötajatele palk välja maksta. Seega on kasulik seada kohe õiged eesmärgid.

Suur andmemaht võib tingida keerukat ja kuni 6?7 tasandiga menüüde süsteemi kodulehel. Peab sätestama koolituse korra ja hilisema klienditoe veebitegija poolt.

Veebilehe hind on delikaatne teema. Hinnad 8000 kuni 35 000 krooni kodulehe kohta on põhjendatud. Analüüsides ajamahtu, mis 3?4 inimese tööle kulub, ei olegi ju võimalik odavamalt kvaliteettööd teha.

Hetkel kuum