Ago Vilu • 17. november 2002 kell 22:00

Raamatupidamises tulevad muudatused

Alljärgnevalt on lühidalt kirjeldatud põhilisi muudatusi, mida toovad endaga raamatupidamises kaasa viimati avaldatud kaks uut RT juhendit (RTJ 10 ? RTJ 12).

RTJ 11 ? Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine. Uus juhend viib äriühenduste arvestuse vastavusse IASiga. See toob endaga kaasa mitmeid muutusi, näiteks varade ja kohustuste väärtuste hindamisel ostuanalüüsis (alati tuleb lähtuda õiglastest väärtustest), positiivse firmaväärtuse amortiseerimisel (senise 5 aasta asemel tohib edaspidi amortiseerida kuni 20 aasta jooksul) ning negatiivse firmaväärtuse arvestusel. Samuti sätestab RTJ 11 uued reeglid ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimuvate äriühenduste arvestuseks.

RTJ 12 ? Sihtfinantseerimine. Erinevalt seni kehtivast juhendist lubab uus kajastada sihtfinantseerimise teel soetatud vara ning vastavat sihtfinantseerimise kohustust bilansis brutosummadena.

Näiteks olukorras, kus ettevõte ehitab objekti, mille maksumus on 100 ning millest 80 makstakse kinni abirahadega, kajastab ta praeguse juhendi kohaselt bilansis objekti maksumusena 20. RTJ 12 jõustumisel saab ettevõte kajastada ehitatud objekti bilansis tema tegelikus maksumuses (100), samal ajal kajastatakse passiva poolel sihtfinantseerimise eraldist summas 80.

Tänan kõiki, kes on juba veebilehel kommenteerinud seal avaldatud juhendite eelnõusid ? saadud kommentaarid on asjalikud ning aitavad kindlasti kaasa juhendite paremaks muutmisel. Raamatupidamise Toimkond võtab kõiki saabunud kommentaare arvesse lõplike versioonide väljatöötamisel.

Hetkel kuum