11. detsember 2002 kell 7:49

EMT kehtestab uued üldtingimused

Alates 1.jaanuarist 2003 kehtestab AS EMT uued teenuste kasutamise üldtingimused, teatas ettevõte.

Uute üldtingimuste kehtestamise põhjuseks oli võlaõigusseadusest tulenev kohustus viia kestvuslepingute tüüptingimused seadusega kooskõlla.

Uutes üldtingimustes on täpsustatud mõisteid, arvelduste korda, poolte vastutust ning viidud terminoloogia vastavusse võlaõigusseaduse terminitega.

Uute üldtingimustega saab tutvuda EMT koduleheküljel <#www.emt.ee=http://www.emt.ee>.

Hetkel kuum