Kadi Heinsalu • 4. september 2003 kell 8:59

Tartu linnavalitsus soovib endise Athena kino sundvõõrandamist

Tartu linnavalitsus suunas täna volikogusse eelnõu Küütri 1 asuva kinnisasja sundvõõrandamise taotlemiseks valitsuselt.

Sundvõõrandamise põhjuseks on, et ehitis kahjustab tunduvalt Tartu kesklinna väljanägemist.

Küütri 1 hoone, kus varem asusid kino Athena ja restoran Volga, on aastaid ebaesteetilise välimusega, fassaadilt on krohv purunenud, aknad ja uksed on lagunenud.

Linnavalitsus tegi 2002. aastal korduvalt kinnistu omanikule HTF Halduse OÜle ettekirjutisi avariiohu kõrvaldamiseks ja hoone korrastamiseks. Ettekirjutusi täideti osaliselt akna- ja ukseavade sulgemise osas. Ettekirjutust, mis kohustas 1. septembriks 2002 korrastama hoone fassaadi, ei täidetud, vaid HTF Halduse OÜ vastas, et selle täitmine ei ole võimalik, kuna kinnistu on kriminaalasjaga seoses uurija poolt arestitud.

Tartu linnavalitsuse korraldusega 24. oktoobrist 2002 kohustati Küütri 1 hoone fassaad korrastama hiljemalt 1. septembriks 2003. Otsuses sisaldus ka punkt, et korralduse täitmata jätmise korral rakendab linn kinnisasja sundvõõrandamise seadust. Hoone fassaadi tänaseks korrastatud ei ole.

Taotluse valitsusele Küütri 1 hoone sundvõõrandamiseks saab esitada linnavolikogu.

Hetkel kuum