ÄP fototoimetus • 22. detsember 2003 kell 22:00

Riigikontroll: tihti valitakse vale menetlus

2002. aastal korraldati 4 348 riigihanget. Enamasti - 51% hangetest - kasutati väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetlust, mis seaduse järgi peaks olema pigem erand. Ligilähedaselt sama palju - 46% juhtudest - korraldati avatud pakkumismenetlusi. Ülejäänud kahte menetlust kasutati vaid 3% juhtudest. Praeguseks on välja töötatud riigihangete seaduse muudatused, mille rakendamisel peaks oluliselt vähenema väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse osatähtsus.

Pakkumismenetluse valikul järgitakse küll seadust, kuid ei arvestata õigesti turu võimalusi - võimalike pakkujate paljususe korral peetakse läbirääkimisi ainult ühe pakkujaga (riigihangete seadus lubab seda, kui hanke maksumus jääb alla piirmäära, kuid seadus sätestab ka pakkumismenetluse korraldamise eesmärgi - ostja raha säästliku ja ratsionaalse kasutamise). On ka vastupidiseid vigu: kuigi ostja teab, et võimalikke kauba pakkujaid on ainult üks, korraldab ta avatud pakkumise, raisates seeläbi aega ja raha.

Allikas: riigikontroll

Autor: ÄP

Hetkel kuum