Urmas Volens • 19 jaanuar 2004

Ministeerium selgitab

Osanike vähemuse ja väikeaktsionäride kaitse on äriseadustiku läbivaid põhimõtteid. Paljud õigused äriühingus peavadki sõltuma osaluse suurusest, kuid samas ei tohi seadus lasta tekkida olukorral, kus väikeosanikel oma osalusest mingit kasu pole.

Kõnealune säte peab aitama lahendada olukordi, kus osaühingu tegutsemine muutub võimatuks, kuna suuremat osalust omavad osanikud ei suuda või ei taha juhtimisega tegeleda või on osanike vahel tekkinud selline tüli, et osaühingu normaalne tegutsemine ei ole võimalik. Sellises olukorras muutub just väikeosaniku olukord väljakannatamatuks, kuna tema osaluse väiksuse tagajärjel puudub tal võimalus juhtimises olulisel määral osaleda ning ka mõistlik võimalus oma osa müümiseks. Paragrahvi 203 täiendamine ülalkirjeldatud viisil põhineb samal loogikal, millel põhinevad kehtiva äriseadustiku § 167 ja § 105. Kui ei ole mingeid võimalusi olukorda teisiti lahendada, peab õiguskord võimaldama viimase võimalusena osaühing lõpetada.

Sätte rakendusala saaks olema äärmiselt kitsas: sundlõpetamist saab nõuda üksnes juhul, kui puudub muu mõistlik võimalus olukorra lahendamiseks. Eelkõige ei saaks selle kohaselt sundlõpetamist nõuda juhul, kui sundseis on võimalik lahendada osa mõistliku (st eelkõige OÜ likvideerimisel osa eest saadava vara väärtusele vastava) hinna eest võõrandamise teel.

Hetkel kuum