Venemaa paneb autojuhid sundseisu

?Ükski Eesti kindlustusfirma ei tohi müüa Venemaa poliise,? ütles Narva Auto direktor Nikolai Burdakov. Ta väitis, et keskmise veoautoga läheb üle piiri Venemaale sõit kindlustusena maksma 1500 rubla ringis (ligikaudu 650 krooni). Selline on väikseima aja ehk 15 päeva ametlik taks.

?Loomulikult oleks mugavam, kui kindlustust saaks teha meil kohapeal kindlustusmaakleri kaudu,? nentis tema kolleeg, OÜ Aviator juhataja Gunnar Raaga, kelle auto just eile Venemaale siirdus. ?Piiri peal ei ole just mugav sularahaga mängida.?

Paljude veofirmade omanikud ei tea ka täna veel, kui palju nende juhid Venemaale sisse sõites kindlustuse eest tegelikult maksma peavad. Rahvusvaheliste autovedajate infoleheküljelt võib leida ka kindlustuse hinnakirja. Sealsamas võrguväravas räägitakse aga juhtumitest, kus Venemaale sisse sõites küsitakse kindlustuse eest sageli kolm-neli korda suuremaid summasid.

Transpordifirmade esindajate sõnul pole piiril tavaliselt võimalik vaielda, kui tollis istuva kindlustusagendi küsitav hind seadustele ei vasta. Vene võimukoridoridesse kaebuste läkitamise ja vastuste ootamise aeg ei kaalu tavaliselt üles koorma seismise ajakulu.

Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt rääkis, et nende firma avaldas mõni aeg tagasi huvi hakata sõlmima Vene sõidukikindlustuslepinguid. Kindlustustegevuse seadus lubaks seda juhul, kui sõidukikindlustust pakkuv firma registreeriks Eestis filiaali.

?Me taotlesime inspektsioonist eriluba, aga seda meile ei antud,? ütles Kivirüüt.

Samas räägivad autojuhid, et Venemaa liikluskindlustust saab osta ka mingitest putkadest Narvas ning juba ka Tallinnas. Teisiti öeldes on ametliku esinduse puudumisel välja kujunemas poliiside must turg.

Ükski kindlustusandja ega -vahendaja ei või Venemaa liikluskindlustuse poliise Eestis müüa, sest see pole lubatud kindlustustegevuse seadusega.

Nii väitis finantsinspektsiooni juhatuse liige Kaido Tropp, kelle sõnul võib kindlustusvõtja, kes soovib Vene liikluskindlustuse poliisi osta, kontakteeruda iseseisvalt mõne Vene kindlustusandjaga. Seda saab teha nii posti teel kui internetis. Vene liikluskindlustuse poliise müüakse ka riiki sissesõidul Venemaa territooriumil.

Finantsinspektsioonile ei ole laekunud ühtegi ametlikku avaldust Eesti turul mitteametlikult tegutsevate Venemaa kohustliku liikluskindlustuse poliiside müüjate kohta, märkis finantsinspektsioon.

Ebaseadusliku ettevõtlust reguleerib karistusseadustiku § 372. Selle eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kuueaastase vangistusega. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.

Hetkel kuum