Ülo Toomsalu • 8. märts 2004 kell 6:35

Lääne Elu: Siilats süüdistab Haapsalut uue sadama ehituse pidurdamises

Ärimees Viktor Siilats süüdistab Haapsalu linnavalitsust jahisadama rajamise pidurdamises.

Ettevõtja Viktor Siilats ostis mullu Haapsalu jahtklubi naabrusesse kinnistu, millele tahab rajada jahisadama. Siilatsi sõnul võib sadama ehitus lükkuda järgmisse aastasse, sest linnavalitsus pole novembrist peale suutnud kooskõlastada sadama nime, kirjutab Lääne Elu.

?Minul kiiret pole. Kui märtsiks kooskõlastusi ei teki, ei suuda ka ehitajad imesid teha,? ütles Siilats. ?Raha läheb mujalgi tarvis.?

Siilats tahab rajatavale sadamale panna nimeks Suur-Holmi sadam. Tema sõnul tuleb sadama rajamiseks lasta näiteks määratleda akvatoorium. Selleks aga on kõigepealt vaja kinnitada sadamale nimi.

?Nimi käes, saab asuda detailplaneeringu kallale ning suhelda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga tulevase sadama küsimuses,? ütles Siilats. ?Näiteks akvatooriumi määrab vabariigi valitsus oma määrusega, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esildise alusel.?

Haapsalu linnavalitsuse maanõuniku Anu Ulmi sõnul ei saa anda nime sadamale, mida pole.

?Sadam on see, mis vastab sadamaseaduses olevaile kriteeriumitele,? selgitas Ulm. ?Siilats küsib nime sadamale, aga tal on seal vaid tootmismaa ja -hoone. Katastriüksusele võime anda nime, aga mitte sadamale, mida pole.?

Sadama nime määrab kohanimeseaduse kohaselt majandusminister, kooskõlastades selle omavalitsusega.

Majandusministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Margit Markuse sõnul saavad sadamale nime andmine ja akvatooriumi taotlemine toimuda teineteisest sõltumatult.

Akvatooriumi taotlemisel peab ettevõtja lähtuma sadamaseaduses sätestatust. ?Küll on ettevõtjal vaja kohaliku omavalitsuse kooskõlastust akvatooriumi asjas enne, kui ta paberid meile saadab,? ütles Markus.

Suur-Holmi sadam on kavandatud vastu võtma kuni 24meetrisi väikelaevu. Kaikohti tuleb 25?30, millest 6 arvestab 15?24 m pikkuste laevade eripärasid.

Hetkel kuum