Heidit Kaio • 6. aprill 2004 kell 13:49

Eesti Energia asutas uue võrguettevõtte

Eelmisest nädalast alates tegutseb iseseisva äriühinguna OÜ Põhivõrk, mille põhitegevusalaks on võrguteenuse osutamine kõrgepingevõrgu kaudu.

OÜ Põhivõrk ainuomanik on Eesti Energia AS ja nimetatud äriühingu tegutsema hakkamisega viidi lõpule elektrituruseadusega nõutav põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamise funktsiooni eraldamine eri ettevõtjasse.

Lisaks on Põhivõrgu ülesandeks kõigi muude seadusega põhivõrguettevõtjale pandud kohustuste täitmine.

'Elektrienergiaga seonduvate põhitegevuste eristamine on üheks vaba elektrituru tekke põhialuseks. See tähendab, et elektriga kauplemiseks peavad omavahel eristatud olema elektriedastamine ja jaotamine ning tootmine ja müük,' ütles Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk.

'Astutud sammuga on Eesti Energia eraldanud Põhivõrgu varem, kui 1. juulil 2004 kehtima hakkav EL nõue seda ette näeb,' lisas Okk.

Põhivõrku juhib kolmeliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad nõukogu esimees Lembit Vali, nõukogu liikmed Gunnar Okk ja Sandor Liive. Igapäevast majandustegevust juhib Põhivõrgu juhataja Henn Jõe.

'Koos muudatusega juriidilises vormis soovib Eesti Energia näha muutust ka ettevõtete juhtimises. Põhivõrgu senine juhataja Henn Jõe osutus sobivaimaks kandidaadiks ka OÜ Põhivõrk juhatuse esimehe ametikohale välja kuulutatud avaliku konkursi tulemusena,' kinnitas Põhivõrgu nõukogu esimees, EE tehnikadirektor Lembit Vali.

OÜ Põhivõrk osakapital on 2 mln krooni, varade maht on 4,2 miljardit krooni ja töötajaid töötab nimetatud äriühingus 138.

Eesti Energia kavatses 1. aprillist iseseisvatesse tütarfirmadesse eraldada nii põhivõrgu kui jaotusvõrgu. Iseseisva ettevõttena alustas esialgu Põhivõrk.

Jaotusvõrgu eraldamine on pooleli, kuna Jaotusvõrgu teeninduspiirkondade määratlemine on keeruline protsess ning võtab Energiaturu Inspektsioonil prognoositust enam aega.

Iseseisvate äriühingute asutamisega kindlustab Eesti Energia endale lõplikult Euroopa Liidu õigusnormidele vastava ja kaasaegse organisatsiooni- ning juhtimisstruktuuri.

Hetkel kuum