Urmas Volens • 20 juuli 2004

Dividendide väljamaksmise piirangud kaovad

Kehtiva äriseadustiku §157 (osaühing) ja §277 (aktsiaselts) puhul saab neid grammatiliselt tõlgendades välja lugeda, et osanikule võib kinnitatud majandusaasta aruande alusel dividende välja maksta ainul üks kord aastas ja tervikuna. Eesmärgiks oli tagada, et dividende makstaks välja kinnitatud majandusaasta aruande alusel st ei kanditaks vara ettevõttest välja.

Tänaseks on selline põhjendus aegunud. Vara ettevõttest ebaseaduslikult välja viimine välistatakse muude õiguslike instrumentidega. Äriseadustiku muutmise seaduse eelnõus tõhustatakse nii juhatuse kui ka väljamakse saaja vastutust ebaseadusliku väljamakse korral. Kaob vajadus piirata dividendimaksete jaotamist mitmesse osasse ja väljamaksmist pikema perioodi jooksul.

Lisaks seniste dividendide väljamaksmist puudutavate piirangute kaotamisele sätestab uus muudatuseelnõu äriseadustiku §277 täiendamise teel võimaluse teha aktsionäridele väljamakseid eeldatava kasumi arvel pärast majandusaasta möödumist ent enne majandusaasta aruande lõplikku kinnitamist.

Äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu on valmis juba alates eelmise aasta juunist ja sisaldab hulgaliselt äriseadustiku muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks ettevõtluskliima parandamine ja põhjendamatute piirangute kaotamine.

Mõningate sätete osas ettevõtlusorganisatsioonidega tekkinud terav diskussioon on takistanud seni eelnõud Riigikogusse jõudmast.

Hetkel kuum