Ago Vilu • 10. oktoober 2004 kell 22:00

Uus toimkond jääb ettevõtjasõbralikuks

Eelmisel nädalal nimetas valitsus ametisse uue raamatupidamise toimkonna. Eelmise toimkonna esimehena julgen väita, et eesmärgid, mis toimkond endale kolm aastat tagasi seadis, on suures osas täidetud.

On meeldiv, et Eesti arenguid raamatupidamise ja finantsaruandluse vallas on märgatud mujal maailmas. Maailmapank on Eesti mudeli toonud eeskujuks uutele ELiga liituvatele riikidele. Nii on näiteks Bulgaaria tundnud tõsist huvi rakendada Eesti raamatupidamise seaduse ideid ka oma uues seaduses. Eesti juhenditest on soovinud malli võtta Ungari ja suure tõenäosusega hakatakse Albaania raamatupidamise süsteemi ülesehitusel lähtuma Eesti mudelist.

Toimkond on püüdnud olla eeskujuks Eesti riigi piiratud ressursside kasutamisel. Aastatel 2001 ja 2002 oli toimkond üks väheseid riigieelarvelisi asutusi, kes jättis kulutamata ligi kolmandiku talle riigieelarves ette nähtud rahast. Võimalikult efektiivse majandamise eesmärgil toetas toimkond oma administratiivpoole ühendamist rahandusministeeriumiga alates 2003. aastast.

Tööd lõpetav toimkond on omavahel maha pidanud tuliseid vaidlusi, kuid kõik need vaidlused on olnud kantud soovist luua Eestis võimalikult läbipaistev ja kvaliteetne finantsaruandluse keskkond. Tahan oma kolleege südamest tänada. Tänada sooviksin ka rahandusministeeriumi ametnikke eesotsas Veiko Taliga, kes on suhtunud konstruktiivselt kõigisse RT ettepanekutesse ja aidanud neid seadustesse vormida, sekkumata toimkonna otsustesse. Lahkuv toimkond on püüdnud ajada ajakohast, praktilist ja ettevõtjasõbralikku joont. Olen veendunud, et uus toimkond jätkab samas vaimus.

Hetkel kuum