Andres Aavik • 8. mai 2005 kell 22:00

Lahendus võib tulla kohtus

Kuidas vabastada ametist aktsiaseltsi juhatuse liige?

Juhatuse liikmel ei ole niisugust tööõiguslikku garantiid kui töötajal ja äriseadustiku § 309 lg 3 kohaselt on nõukogul õigus juhatuse liige sõltumata põhjustest igal ajal tagasi kutsuda. Selleks on vaja lihtsalt nõukogul vastav otsus vastu võtta.

Juhatuse liige, kes ise soovib lahkuda, peab esitama ettevõtte nõukogule taotluse, misjärel nõukogu peab otsustama tema tagasikutsumise. Praktikas on olnud juhuseid, kus nõukogu on viivitanud otsuse vastuvõtmisega ja sellest tulenevalt ei tehta muudatusi äriregistris.

See ei anna õigust juhatuse liikmele oma ametist lahkuda ja lahenduseks võib olla vaid kohtusse pöördumine nõudega kohustada nõukogu tagasikutsumise otsust vastu võtma.

Hetkel kuum