25 mai 2005

Balti riikide ja Soome rahvastikuregistrite esindajad arutavad koostööd

Täna kohtuvad siseministeeriumi kutsel Tallinnas Eesti, Läti, Leedu ja Soome rahvastikuregistrite juhid, et arutada koostööd andmevahetuse korraldamisel.

Kohtumisel vahetatakse ka kogemusi rahvastikuinfo süsteemidest.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungase sõnul tehakse kohtumisel ettepanekud vastastikust andmevahetust reguleerivate raamlepingute sõlmimiseks nii Läti kui Leedu esindajatele ning on võimalik, et Läti ja Leedu alustavad vastavasisulisi läbirääkimisi ka Soomega.

?Käesoleva aasta jaanuaris allkirjastati Helsingis Eesti ja Soome rahvastikuregistrite vaheline koostööleping, mis raamlepinguna reguleerib andmete vahetamist, töötlemist ja andmekaitset. Täna toimub Soome ja Eesti registrite vahel süsteemi tehnilise korralduse testimine ja esimene andmevahetus, mille käigus edastab Eesti Soomele 2000 Soome kodaniku ja Soome Eestile 14 000 Eesti kodaniku andmed? ütles Pungas.

Rahvastikutoimingute alase teabe vahetamisel annab üks riik teisele poolele andmeid vaid selles riigis elavate teise riigi kodanike kohta. Nii näiteks edastab Soome Eestile vaid nende Soome elanikuks registreeritud inimeste andmeid, kes on Eesti kodanikud.

Andmevahetuslepingud tõstavad rahvastikuregistri andmete kvaliteeti ning täpsustub ülevaade oma kodanikega naaberriigis toimuvatest sündmustest. Vastastikused lepingud on kasulikud nii inimestele, kes ei pea oma elusündmuste registreerimist dubleerima, kui ka riigile, kes saab kiiresti teada oma kodanikega toimunust.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum