Venemaa Veterinaar- ja Fütosanitaarteenistus tühistas impordikeelu

Käesoleva aasta 16. maist tühistas Venemaa Veterinaar- ja Fütosanitaarteenistus eelmise aasta augustist kehtinud impordikeelu fütosanitaarkontrollile kuuluvatele kaupadele Eestist.

Vältimaks uute sanktsioonide kehtestamist taimsete toodete ekspordil Vene Föderatsiooni soovitame ettevõtjatel rangelt kinni pidada Taimetoodangu Inspektsiooni poolt antud juhendist taimede ja taimsete saaduste eksportimisel ning fütosanitaarsertifikaatide vormistamisel (kättesaadav Taimetoodangu Inspektsiooni maakonna büroodes, samuti asutuse kodulehel www.plant.agri.ee > Taimetervis > Fütosanitaarsertifikaat).

Ettevõtja ülesanne on anda järelevalveametnikule otsuse tegemiseks vajalikku teavet, kaasa arvatud esitada kehtiv impordiluba (originaal või koopia). Venemaal kehtestatud erinõude kohaselt peab fütosanitaarsertifikaadil olema (lisaks konteineri numbrile) märgitud veovahendi, autotranspordi puhul ka haagise või poolhaagise number. Kaubapartii, mis on vormistatud ekspordiks Venemaale Eestis, ei tohi olla varustatud teise liikmesriigi või kolmanda riigi fütosanitaarsertifikaadiga. Erinevusi kauba nimetustes ja kogustes ning muudes partiid identifitseerida võimaldavates andmetes eelpool nimetatud dokumentides olla ei tohi. Sertifikaadile märgitud veovahendi asendamise korral tuleb koheselt pöörduda dokumendil paranduse tegemiseks sertifikaadi väljastanud Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku poole ning mitte lubama veovahendi liikumist Eesti-Vene piirile.

Kui ettevõtja ei ole suuteline kindlustama teavet selliselt, et kaubapartii, fütosanitaarsertifikaat ja muud kauba saatedokumendid oleksid kuni Eesti-Vene piirile jõudmiseni üksteisele vastavad ning kaubapartii seostatus dokumentidega oleks Vene poolel tuvastatav, ei ole tõrgeteta kaubavahetust kindlustada võimalik.

Hetkel kuum