Inno Tähismaa • 22. august 2005 kell 10:16

PRIAst saab esmakordselt toetust kalalaevade lammutamiseks

Tänasest, 22. augustist kuni 23. septembrini ootab PRIA kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise ehk nn 'laevade lõikamise' toetuse taotlusi.

Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, kes on kalalaeva omanik või rentnik, kes valdab kalalaeva kapitalirendilepingu alusel, teatas PRIA esindaja. Taotlejal peab olema kalalaeva kalapüügiluba püügiks merel.

Toetatakse nende merel püüdvate kalalaevade lammutamist või sihtotstarbe lõplikku muutmist, mis on registreeritud kalalaevade riiklikus registris segmendis 4S1. Kalalaev peab olema vähemalt kümme aastat vana ja töökorras.

Maksimaalsed taotletavad toetuse summad kalalaeva kohta sõltuvad laeva vanusest ja kogumahutavusest (GT). Toetuse andmisel lähtutakse paremusjärjestusest, mis moodustatakse vähempakkumise põhimõttel. Eelistatud on taotlejad, kes soovivad muuta kalalaeva sihtotstarvet õppe, teadusuuringute või järelevalve eesmärgil.

Toetuse eesmärk on tagada tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel.

Täpsemat infot saab PRIA veebilehelt http://www.pria.ee.

Hetkel kuum