Erki Freiberg • 6. detsember 2005 kell 12:13

Töösurmasid varasematest aastatest vähem

Selle aasta 11 kuu esialgsetel andmetel registreeriti Tööinspektsioonis 34 surmaga lõppenud õnnetust, neist 21 tööõnnetust, kus töötaja hukkus tööülesande täitmisel.

See on tunduvalt vähem kui 2003. aasta 11 kuuga (26 töötajat) ja 2004. aasta 11 kuuga (29 töötajat).

21-st surmaga lõppenud tööõnnetusest toimusid 6 liikluses, seega ei juhtunud töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise tagajärjel.

Otseselt tööga seotud tööõnnetustes (15 juhtumil) said töötajad surma masinate ja seadmete käitlemisel (1), kukkuva eseme alla jäämisel (6), kukkumise tagajärjel (4), elektrilöögi tagajärjel (1), surveseadme kasutamisel (1), lõhkekeha plahvatuses (1) ja vägivalla läbi (1).

Tööülesannete täitmisel hukkus 2003. aastal 31 ja 2004. aastal 34 töötajat.

Senini on surmasid kõige vähem olnud 2000. aastal (26).

Hetkel kuum