Eda-Liis Kann • 6. aprill 2006 kell 22:00

Mess on parim paik saada sihtrühmaga isiklik kontakt

Soome Messide tegevjuht Olli Syvänen toob esile kümme trendi messinduses, mis peegeldavad olukorda nii Soomes kui ka mujal Põhjamaades.

Isiklik kontakt muutub aina tähtsamaks. Samas on aga infoga üleküllastumine muutnud sihtrühmaga kontakti saamise aina raskemaks. Seega on klassikalise meedia roll kontaktide vahendamisel vähenemas ja tõuseb elava kommunikatsiooni tähtsus. Mess ongi siin efektiivne vahend tähelepanu ja kontaktide koondamiseks.

Isiklikud kontaktid ja usaldus on äritehingutes olulised. Mess on just parim koht selliste kontaktide loomiseks, hoidmiseks.

Külastaja kui ostja ja eksponendi kui müüja piirid muutuvad üha enam hajusaks. Mess pole enam kui müügikoht, vaid kohtumispaik sama või siduseriala spetsialistidele. Messil saadav vastastikune info on aluseks või täienduseks edaspidistele ärisuhetele.

Messil müüb inimene, mitte stend. Kuna arusaam, et messil osaleva ettevõtte eesmärgid realiseeruvad inimeste kaudu, hakkab ettevõtjateni jõudma, on üha enam hakanud levima koolitused ja personali messieelsed treeningud.

Üha enam on kasvamas ka messiga kaasnevad üritused ja stendidest väljaspool toimuv on hakanud oma mõju suurendama. Ka messikorraldajad ise on näinud sellises raamprogrammi laiendamises suurt külastajate huvimagnetit ning panustavad aina rohkem neisse.

Eksponendid tahavad mõõta messi tulemusi. "Tulemus, mitte elamus" on otsustusprotsessi võtmesõna, kui kaalutakse ühel või teisel messil osalemist.

Külastajate kvaliteet on järjest parem, ehk messil oldud aega on hakatud maksimaalselt efektiivselt kasutama. Messil ei käida enam niisama jalutamas, vaid messil käivad üha enam kindla eesmärgiga otsustajad, kes eelnevalt on oma kokkusaamise kokku leppinud.

Tarbija-messid näitavad tõusutrendi. Soomes on näiteks viimase kolme-nelja aastaga tarbijamesside külastatavus järjest suurenenud.

Rahvusvahelises ulatuses kasvavad harude juhtmessid. Nr 1 messiks omal alal on maailmas kujunenud kuni 150 messi.

Messide sisu ja vorm on jätkuvalt mitmekesine. Ühed messid rõhuvad koolitusele ja stendid näevad välja nagu seminarisaalid. Teised keskenduvad oma toodete eksponeerimisele ning külastajatega silmast-silma kontakti hoidmisele.

Hetkel kuum