Määravad loovus ja mitmekülgsus

Triin Raestik 19. oktoober 2006, 00:00

Turu-uuringute AS-i läbi viidud üritusturunduse valdkonda kaardistavale uuringule toetudes võib väita, et üritusturundusagentuuride valikul on klientide jaoks kõige määravamad faktorid agentuuri poolt pakutavad ideed, agentuuri loovus ja mitmekülgsus.

Neid jooni peab oluliseks 34 protsenti küsitletud ettevõtetest.

Neljandikule vastajaist on tähtis ka projektide teostus ning agentuuri üldine professionaalsus. 24 protsendi vastajate otsuseid mõjutab olulisel määral aga teenuse eest küsitav hind.

Üritusturundusagentuuride Liidu juhatuse liikme Paavo Pilve sõnul on seejuures üllatav, et hind on agentuuri valikul määravam just suurema turunduseelarve ja töötajate arvuga ettevõtetele.

Lisaks eeltoodule peetakse agentuuri valikul sageli silmas ka suhet kliendiga, ehk kas on perspektiivi luua aus ning usaldusväärne partnerlussuhe.

Oma mõju otsusele lisab seegi, kuidas sujub koostöö, kas teenusepakkuja mõistab kliendi vajadusi, kas agentuur on vajadusel piisavalt paindlik ja suhtleb meeldival viisil.

Tähelepanuta ei jäeta agentuuri eelnevaid kogemusi.

Uuritakse nii tellija enda kui ka teiste ettevõtete subjektiivseid hinnanguid ning kindlasti heidetakse pilk agentuuri varasemate tööde nimekirjale.

Uuringust selgub, et üritusturundusagentuuride teenuseid kasutab enamik ettevõtteist peamiselt ideelahenduste leidmisel ja sageli ka allhangete organiseerimisel. Suurepäraste ideede leidmisel otsib professionaalidelt abi peaaegu pool vastanuist ning allhangete osas teeb seda 43 protsenti.

Paavo Pilv täiendab siinkohal, et ideelahenduste leidmine on keskmisest olulisem suure turunduseelarvega ja 50 kuni 100 töötajaga ettevõtetele, allhangete organiseerimine aga turusektoritest pigem kinnisvara- ja äriteenusega tegelevatele ning keskmise turunduseelarvega ettevõtetele.

Projektide juhtimine, milleks palub üritusturundusagentuuridelt abi 26 protsenti küsitlusele vastanuist, on Pilve sõnul olulisim suure turunduseelarvega ettevõtetele, kes on oma teenuse suunanud eelkõige eraklientidele.

Üritusturundusagentuuride kuulumine mõnda rahvusvahelisse ketti ei tundu vastajatele eriti oluline olevat. Pilve kinnitusel nimetas seda tähtsaks kokku 24 protsenti küsitletuist.

Järelduste tegemisel on määrav seegi, et kohaliku üritusturundusagentuuri abiga plaanib kindlasti või tõenäoliselt välisriikides üritusi korraldada vaid 17 protsenti ettevõtetest, sagedamini just tööstusettevõtted.

Vastajatel paluti vabas vormis nimetada ka üritusturundusega seonduvaid märksõnu ja seoseid.

Kõige sagedamini seostus üritusturundus vastajaile klientidele suunatud tegevusega. Näiteks kliendipäevade ja üritustega ning seeläbi klientide informeerimise ja neis lojaalsustunde tekitamisega. Kuid üritusturundusega seoses märgiti ka toodete või teenuste tutvustamist esitluste ja müügiedenduse ning -toetuse abil.

Pea neljandikule seostus üritusturundusega ürituste abil teostatav turundus tervikuna: eelkõige just ettevõtte maine loomine, teadvustamine ja reklaam. Sama paljudele tähendab üritusturundus ürituste korraldamist - seminare, koolitusi, messe, näitusi ja muud taolist.

Viiendik seostab üritusturundust aga kas positiivse meeleolu, elamuse, peo, hea söögi-joogi, glamuuri või vabama, mitteametliku õhkkonnaga.

Klientidele suunatud tegevusest oluliselt harvemini peetakse üritusturunduse allasilmas koostööpartneritele või töötajatele suunatud tegevust.

Samas lisab Pilv, et uuringu põhjal võtab Eesti ettevõtete turunduseelarvest enamasti suurima osa meediareklaam. Enam kui pooltel ettevõtetel kulub meediareklaamile turunduseelarvest rohkem kui neljandik. Kolmandik ettevõtetest kulutab enam kui neljandiku turunduseelarvest ka eriüritustele ja viiendik ettevõtetest promotsioonile.

Üritusturundusagentuuride Liidu (ÜTAL) tellitud ning Turu-uuringute ASi korraldatud uuringust selgus, et ÜTALisse kuuluvatest agentuuridest oli küsitletud ettevõtete seas kõige enam tuntud ja ka enam kasutatud Royal Service.

Siinkohal tuleb aga kindlasti pöörata tähelepanu faktile, et uuringu valim sisaldas selle agentuuri kliente kõige suuremal hulgal. Tuntuselt järgnesid Royalile PNG Events, Tequila ja ProMaMa. Lisaks Royal Service'ile on teiste agentuuridega võrreldes sagedamini kasutatud ka PNG Eventsi teenuseid.

Mitte ühtki agentuuri ei osanud nimetada koguni 28% vastajaskonnast.

Uuringu sihtgrupi seas on enimkasutatud meediaväliseks turundusvõtteks eriüritused ja peamiselt kasutab neid viiendik vastajaist. Kokku on kasutajaid aga 68%.

Eriüritusi korraldavad sagedamini äriklientidele suunatud ja keskmise turunduseelarvega ettevõtted. Samuti näevad eriürituste kasutamise kasvu ette keskmise turunduseelarvega ning kinnisvara ja äritegevusega tegelevad ettevõtted. Eriürituste kasutamise vähendamist prognoosivad väiksema turunduseelarvega ning veonduse, laonduse, kommunikatsiooniga tegelevad firmad.

Üritusturunduse valdkonda põhjalikult kaardistava uuringu viis Turu-uuringute AS Üritusturundusagentuuride Liidu tellimusel läbi eelmise aasta septembris. Valimibaasis oli 600 turundusteenuseid aktiivselt tarbivat ettevõtet. Vastanute arv oli 31% valimibaasist. Korraldatud uuring annab tervikliku ülevaate 2006. aasta ja ka kaugema tuleviku trendidest üritusturunduses.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    25. November 2011, 10:21
    Otsi:

    Ava täpsem otsing