22. november 2006 kell 7:28

Hansa Pensionifondi V3 osaku hind on kahekordistunud

Eesti suurima vabatahtliku pensionifondi Hansa Pensionifondi V3 osaku hind on fondi kolme tegevusaastaga rohkem kui kahekordistunud - 2003. aastal oli see 10 krooni, praegu on osaku puhasväärtus 20.20 krooni.

V3 on esimene Eesti pensionifond, mis investeerib kogu vara aktsiatesse.

Fondijuht Alvar Roosimaa sõnul on fondi aktsiaportfell senise strateegia kohaselt jagatud laias laastus pooleks Ida-Euroopa aktsiaturgude ja globaalsete turgude vahel. "Fondi edu taga on olnud nii hea regionaalne varade jaotus kui ka Ida-Euroopa portfelli aktiivne haldamine. Kõrgele tootlusele on kaasa aidanud Bulgaaria erastamisväärtpaberite võimaluste kasutamine, Rumeenia erastamisfondidesse investeerimine ja aktiivne osavõtt uusemissioonidest," rääkis Roosimaa.

Fondijuht märkis, et Eestis on pensioni teemasid kajastades liialt palju tähelepanu pööratud aktsiainvesteeringute lühiajalistele kõikumistele. "Pensionifondi investeerimisperioodi pikkust arvestades ei ole aktsiate pikaajalise tootluse potentsiaali kõrval lühiajaline hinnakõikumine märkimisväärne faktor. Pikaajalise investeeringu suurim risk peitub hoopis inflatsioonis, mida võlakirjainvesteeringud tänase Eesti majanduse eripärade tõttu tihti ületada ei suuda."

Hansapank on kõige laiema valikuga III samba pensionifondide pakkuja turul, kelle pensionifondidesse V1, V2 ja V3 on oktoobri lõpu seisuga raha paigutanud kokku 15 300 investorit.

15. novembril täitus Hansa Pensionifondil V3 kolm tegevusaastat. Fondist saadav tulu on pensionieani hoides maksuvaba ja fondi paigutatud investeeringutele kehtivad tulumaksusoodustused.

Hetkel kuum