Agnes Ojala • 3. mai 2007 kell 9:19

Valitsus eraldas rüüstamises kannatanutele 20 miljonit

Valitsus eraldas rahandusministeeriumile massiliste avaliku korra rikkumiste käigus tekitatud otsese kahju hüvitamiseks 20 miljonit krooni.

Raha tuli 2007. aastasse ülekantud Vabariigi Valitsuse reservi vahenditest ja sellega hüvitatakse 26. kuni 28. aprillil Tallinnas ja Jõhvis massilise avaliku korra rikkumise käigus toimunud rüüstamise, purustamise, süütamise jm tagajärjel tekitatud otseseid kahjusid, teatas valitsuse pressiteenistus.

Riik koondab kannatanute nõuded ja nõuab seejärel seaduslikus korras sisse tegelikelt kahju tekitajatelt.

Hüvitamine toimub sõltumata sellest, kas eelnimetatud otseste kahjude suhtes oli kehtiv kindlustuskaitse. Hüvitamisele ei kuulu mittevaraline kahju ja saamata jäänud tulu. Riigiasutused tasuvad kahjud oma vahenditest.

Kahju hüvitatakse rahandusministeeriumile esitatud põhjendatud taotluse alusel, tingimusel, et hüvitise saaja loovutab nõude saadud hüvitise ulatuses riigile. See tähendab, et riik mitte ei hüvita kannatanutele tekitatud otsest kahju, võttes kahju tekitajate eest vastutust endale, vaid omandab kannatanute nõuded teatud ulatuses ja koondab need, et kannatanute eest ja asemel asuda kahju sisse nõudma tegelikelt kahju tekitajatelt.

Valitsus volitas rahandusministeeriumi esindama riiki kahjunõuete esitamisel kahju tekitajate vastu. Siseministeeriumile ja justiitsministeeriumi ülesandeks on korraldada nimetatud sündmustega seoses väärteomenetluses ja kriminaalmenetluses tehtud süüdimõistvate lahendite edastamine rahandusministeeriumile.

Hetkel kuum