19. juuni 2007 kell 14:49

Astangule kerkib elurajoon

Tallinna linnavalitsus kehtestab detailplaneeringu, mis võimaldab rajada Haabersti linnaossa Astangule ligi paarikümmend elu-, äri- ja ühiskondlikku hoonet.

Abilinnapea Taavi Aasa sõnul hõlmab detailplaneering 8,6 hektarit, võimaldades ehitada seitse kuni 4-korruselist ja üheksa liigendatud mahuga kuni 5-korruselist korterelamut, ühe elamufunktsiooniga kuni 5-korruselise kaubandus-teenindushoone, lasteaiahoone ja vanurite hooldekodu.

Tallinna üldplaneeringuga on ala määratud perspektiivseks elamupiirkonnaks. Hoonestus puudub, säilinud on kahe laohoone varemed.

Planeeringuala edelaosas olev mets säilitatakse. Planeerimislahenduse koostamisel on arvestatud taimede kasvualadega. Planeeringu üldine heakorrastuse ja haljastuse põhimõte arvestab olemasoleva maastikuga ning püüab maastikulist omapära maksimaalselt säilitada.

Detailplaneeringuga kavandatakse ehitada Kadaka tee trassil välja seitsme meetri laiune sõidutee. Elamupiirkonna ühendamiseks Mustamäe ja Õismäega ning Paldiski maanteega, reserveeritakse sõidutee ehitamiseks olemasolev raudteetamm.

Kadaka tee 193, 195 ja 195d kinnistutele koostas detailplaneeringu OÜ R-Konsult.

Hetkel kuum