Agnes Ojala • 23. oktoober 2007 kell 12:45

Linnavalitsuse uuring: tallinlased toetavad alkoholi müügiloa äravõtmist

Täna avalikustatud linnavalitsuse korraldatud uuringust selgus, et tallinlased toetavad alkoholi müügiloa äravõtmist.

Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli tutvustas täna uuringut tallinlaste hoiakust alkoholi müügiloa äravõtmise suhtes. Ettekandest selgus, et uuring kinnitas tõsiasja, et linlased pooldavad linnavalitsuse alkoholimüügipoliitikat, teatas linna pressiteenistus.

"Kui enne oli tunda, siis nüüd on teada, et suur enamus linnarahvast on koondunud meie selja taha antud küsimuses ja toetavad linnavalitsuse otsustavat tegevust võitluses meie laste tervise nimel. See on väga tähtis ja julgustav, et me teeme linlastele olulisi asju," tõdes Mutli.

Uuringu tulemusena selgus, et alkoholi müügiloa äravõtmist kaupluselt, mis on müünud alaealisele alkoholi vähemalt kaks korda, toetab 69% tallinlastest. Sammu ei toeta 28% ning seisukohta ei oma 3% küsitletutest.

Üldise toetuse protsent oli ligilähedaselt sarnane kõigis vanuserühmades. Samas ilmnesid vanuseti märkimisväärsed erinevused müügiloa äravõtmise toetuse kindluses ning selge suundumus on, et mida vanema vastajaga tegemist, seda kindlam on toetus. Kui 15-17aastaste seas toetab kindlasti müügiloa äravõtmist 15%, siis vanimas rühmas ehk enam kui 55 eluaastat, on see juba 52%. Naiste seas on kindlate toetajate osakaal veidi kõrgem kui meeste seas.

Oluline on vastuste struktuuri erinevus suhtluskeele lõikes. Kui eestikeelse elanikkonna seas on üldine toetus müügiloa äravõtmisele 62% ja kindel toetus seejuures 27%, siis venekeelse elanikkonna seas on üldine toetus 78% ja kindel toetus seejuures 52%, mis on ligi kaks korda enam kui eestikeelse elanikkonna seas.

Linnaosade lõikes on toetus müügiloa äravõtmisele kõrgeim Lasnamäel ja väikseim Kristiines.

Abilinnapea sõnul on õhtune alkoholimüügipiirang toonud kaasa noorte impulssostude vähenemise ja samas pole tekkinud viinaturismi lähivaldadesse. Samas leiab abilinnapea, et veelgi rangemate piirangute kehtestamisega hetkel ei oleks mõtet kiirustada. "Töö antud valdkonnas jätkub. On näha, et linlased on alkoholi müügipiiranguga ära harjunud ja asja positiivsest mõttest aru saanud," lisas Mutli.

Telefoniküsitlus viidi läbi selle aasta 12.-15.oktoobrini ja hõlmas elanikkonda vanuses 15-74 aastat. Vastanutest 46% olid mehed ja 54% naised, neist eestlasi 55% ja venelasi 40%. Ühtekokku küsitleti 503 tallinlast. Vanuse järgi oli küsitletavate seas 4% 15-17 aastased, 34% 18-34 aastased, 35% 35-54 aastased ja 27% enam kui 55 aastased. Küsitluse raames esitati vastajatele üks küsimus: kas toetate politsei ettepanekul alkoholi jaemüügi loa äravõtmist kauplustelt, mis on müünud alaealistele alkoholi vähemalt kaks korda?

Hetkel kuum