30. oktoober 2007 kell 22:00

Ka pool protsenti vähem kütust on seaduslik kogus

Mulle isiklikult meeldiks, kui tanklates väljastatavate kütusekoguste puhul domineeriks ülemõõdulised doosid, paraku ei tohi taatlusfirma otsustada meeldivuse järgi, vaid peab lähtuma rangelt seadusest.

Kui mõõtehälve on kõiki taatlusmetoodika nõudeid arvestades Z0,5% piirides, ei ole taatlejal õigust taatlusplomme mitte panna, taatleja ei saa öelda, et mulle lihtsalt ei meeldi. Loomulikult annavad Metrex Mõõtekeskus OÜ taatlejad alati asjakohaseid selgitusi ja soovitusi, kuid meil ei ole otsustusõigust, millise näiduhälbe poole peaks mingis tanklas püüdlema.

Oleksime siiralt tänulikud tarbijakaitseametile, kui nad seadusandliku initsiatiivi korras algataksid Mõõteseaduse muutmise nii, et lubatud oleks ainult ülemõõdulised väljastusdoosid. Valitsusasutusena peaks neil see võimalus täiesti olema, jätkuks vaid head tahet.

Tooks siinkohal ära veel ühe olulise tähelepaneku, mille arvestamine võiks kütusefirmadele häid tulemusi anda. Nimelt võib meie pikaajalise tööpraktikaga kogutud mõõtetulemusi analüüsides kindlalt täheldada tendentsi, et sügis-talvel hakkavad tankurid reeglina vähem väljastama ja kevad-suvel on nihe vastassuunas (arvestades seejuures taatlusmetoodikas ettenähtud temperatuuriparandeid).

Miks see nii on, oskavad ehk öelda kütusetankurite konstrueerijad ja tootjad, taatlustöö käigus see ei selgu. Et siin võib peituda oht tahtmatuks aladooside väljastamiseks, siis käivadki meil praegu mitme tanklaketiga läbirääkimised sessoonse taatlemise vajadusest (enne külma ja enne sooja perioodi).

Autor: Mati Orav

Hetkel kuum