4. november 2007 kell 22:00

Tarbijakaitseametit pole mõtet kallutatuses süüdistada

Tarbijakaitseameti igapäevatöö on süsteemsed ja regulaarsed kontrollitoimingud. Plaane koostades arvestatakse eelmiste kontrollitulemuste ja -objektidega, tarbijailt laekunud kaebustega jne. Tarbijakaitseamet ega teised järelevalveasutused ei haara ühte reidi kõiki ettevõtjaid.

Kütusefirmades müüdava kütusekoguse aktiivse kontrollimise algatas tarbijakaitseamet sügisel 2006, mil kontrolliti kahe reidiga kokku 25 kütusemüügiga tegelevat ettevõtet, sh ka Nestet. Selle aasta alguses kontrolliti veel kuut kütusefirmat.

Tuginedes tollastele kontrollitulemustele, tegi amet kütusemüügifirmadele, taatlusettevõtetele (sh AS Metrex ja AS Metrosert), tehnilise järelevalve inspektsioonile ja akrediteerimiskeskusele ettepaneku kohtuda. See leidiski aset veebruaris, arutati, kuidas tagada tarbijaile õige koguse kütuse müük. Osapooled aktsepteerisid kerkinud probleemi ja jõuti ühisele seisukohale, et tankurite väljastatav kütusekogus peab vastama tankuri lugemile.

Sellega seoses jätkas amet regulaarset kontrolli ka kevadel. Oktoobris toimus ajakirja Autoleht algatusel järjekordne suurem kontroll Metrosertiga, ainsa Eesti ettevõttega, kel on tankuritest väljastatava kütusekoguse mõõtmiseks akrediteerimiskeskuse tegevusluba. Kokku kontrolliti 10 kütusemüügifirmat. Tähelepanu pöörati eelkõige tanklaile, mille kohta oli tarbijailt laekunud kaebusi, ja ka neile, kust varem oli leitud lubatust vähem kütust väljastavaid tankureid, et kontrollida, kas firmad on tankurid nõuetekohaseks taadelnud.

Kontroll hõlmas nii Metrexi kui ka Metroserdi taadeldud tankureid. Vigu leiti ka Metroserdi taadeldud tanklates, nt OBB Kaubanduse tanklas Türi vallas ja Väimela POÜs. Seega ei vasta tõele Metrexi esimehe sõnad, et amet kontrollis ja leidis vigu vaid nende taadeldud tankurites.

Kontrollaktsioonis ei osalenud seekord ca 15 ettevõtte, sh Neste, Euro Oil, Saare Olerex, Monolen, Pondmark jt tanklad. Tulevikus jätkab amet koostöös mõõtja pädevust omava asutusega kõigi Eestis tegutsevate kütusemüüjate kontrollimist.

Artikli "Tarbijakaitse on selgelt kallutatud" (29. oktoober) näol on tegemist asjatundmatu arvamusega, mis ei tugine tõestele faktidele.

Autor: Evelin Koppel

Hetkel kuum