Ain Alvela • 27. jaanuar 2008
Jaga lugu:

Linnade kodulehed kubisevad prügiinfost

Kui aasta esimestel päevadel võisid mõned põhimõttelised virisejad ehk tõepoolest pareerida jäätmesorteerimise nõuet sellekohaste selgituste lünklikkusega, siis nüüd hüppavad kõikvõimalikud prügiteemat käsitlevad lingid omavalitsuste kodulehekülgi internetis avades kohe esile.

Nii kohtab Tallinna internetilehte avades kohe viidet Prügihundi nimetust kandvale võrgupaigale. Prügihundi lehele koondatud info võib kokku võtta väljendiga: kogu tõde jäätmete sorteerimisest. Kusjuures saadaolev materjal tutvustab jäätmekäitluse ja jäätmete liigiti kogumise põhimõtteid, mis kehtivad üldjoontes ka kõikjal mujal.

Info prügiveopiirkondade kohta on leitav, ent selleks tuleb vaeva näha. Kuigi Prügihundi lehekülg teeb puust ja punaseks pakendite, biojäätmete, vanapaberi ja ohtlike jäätmete sorteerimise põhitõed, tuleb detailsemat infot korraldatud jäätmeveo piirkondade, vedajate ja hinnakirjade kohta juba põhjalikumalt otsida. Tallinna ja Tartu lehekülgedel on need vähemalt olemas, valdaval osal omavalitsustest aga mitte.

Peamiselt on võrgus jagatava info häda selles, et prügisorteerimise idee n-ö massidesse viimiseks ei piisa pelgast info internetti ülesriputamisest. Rahvale ja ettevõtetele tuleks see info kätte viia.

Jäätmeseadus ütleb, et piirkonna prügimajandust, sh jäätmevedu, jäätmete sorteerimist ja elanike-ettevõtjate adekvaatset teavitamist peab ennekõike korraldama kohalik omavalitsus.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas