Kersti Saar • 1. aprill 2008 kell 22:00

Alta peab tasuma Kalevile mais

ASi Kalev ja Alta Capital Partners S.C.A poolt eile allkirjastatud müügitehingu lõpuleviimise memorandumi kohaselt peab Alta Capitals tasuma lõpliku ostuhinna Kalevile 30. maiks, mil tehingu lõpuleviimine peaks jõustuma.

ASi Kalev finantsjuhi Tarmo Maasikamäe sõnul ei anna kokkulepitud intressi tasumine ostjale võrrelduna 20.09.2007 sõlmitud lepinguga mingit täiendavat alust lepingust taganemiseks.

"Eilse memorandumi allkirjastamisega kinnitasid pooled, et tehingu lõpuleviimiseks lepingus ettenähtud eeldused on täidetud," ütles Maasikamäe.

Maasikamäe sõnul seisab lõpuleviimise memorandumis, et ostja peab tasuma lõpliku ostuhinna hiljemalt 2008. aasta mai lõpuks. Esimese 30päevase perioodi (aprill 2008) eest ostjal intressi tasumise kohustust ei ole, st kui ostja tasub lõpliku ostuhinna hiljemalt 30. aprillil 2008, siis ASile Kalev intressi ei maksta.

"Kui ostuhinna tasumine jääb vahemikku 1. mai kuni 20. mai 2008, tasub ostja lisaks ostuhinnale intressi arvestusega 8 protsenti aastas. Eile kokkulepitud intress ei ole viivis juhuks, kui ostja ei tasu ostuhinda 30. maiks. Kokkuleppe kohaselt on 30. mai ostuhinna tasumise hiliseim kuupäev. Intressi maksab ostja maikuu eest juhul, kui ta ei tasu ostuhinda enne 1. maid.

Ostuhinna tasumise hetkeks kogunenud intressi tasub ostja koos ostuhinnaga ASi Kalev pangakontole," ütles Maasikamäe.

Septembris kokkulepitud ostuhind, 530 miljonit krooni, on märksa väiksem kui nüüd makstav 660 miljonit krooni ASi Kalevi tütarfirmade osaluse ees. Müügihind jääb alla ka Kalevi 581miljonisele turuväärtusele.

"Septembris lepiti kokku, et hind, millest lähtutakse lõpliku ostuhinna määramisel, on 880 miljonit krooni. Sellest hinnast arvatakse maha tütaräriühingute finantskohustused.

530 miljonit oli juhtorganite esialgne hinnang, mitte fikseeritud hind. Lepingu kohaselt fikseeritakse lõplik ostuhind tehingu lõpuleviimise memorandumi allakirjutamisel," selgitas Maasikamäe.

Alta Capital Partnersi omaniku Indrek Rahumaa sõnul on Alta meeskond läbirääkimiste ja tehingu ettevalmistamise käigus veendunud ettevõtete kvaliteedis.

"Partneritel on lisaks tehingusse minemise tahtele välja kujunenud küllaltki usaldusväärne vahekord, mis on andnud pooltele võimalust otsida parimaid lahendusi nii tehingu finantseerimise kui ka ettevõtete tuleviku osas.

30. mai 2008 on tehingu lõppkuupäev. Oleme tehingu finantseerimise juures kaalunud erinevaid finantseerimistingimusi ja võin kinnitada, et pankade huvi turuliidritest toiduainetööstusettevõtete omandamist finantseerida on suur.

Samas on tegemist väga mahuka tehinguga, mis võtab oma aja. Sõlmitud on kokkulepe Nordea Panga poolt koordineeritud pankade sündikaadiga," ütles Rahumaa.

Kalevi turuväärtus, 581 miljonit krooni, jääb alla 660 miljoni tehingust tulevale.

Eelmise aasta lõpus oli ASil Kalev pangalaene 413 miljoni ja emiteeritud võlakirju (232 tk) 645 miljoni krooni eest, millest 238 miljoni eest laene on võetud müüdavatele toiduaineteüksusele. Maasikamäe sõnul lähevad toiduainetetööstuse finantskohustused müüdavate ettevõtetega kaasa.

"Finantskohustused on enamasti seatud konkreetse investeeringu või projekti rahastamisega. Kusjuures see, millistest rahavoogudest finantskohustusi teenindatakse, on enne iga laenulepingu sõlmimist krediidiasutusega kokku lepitud," selgitas Maasikamäe.

Eile oli börsil Kalevi aktsia vastu on investorite huvi pea olematu - aktsia parima ostu- ja müüginoteeringu vahe oli 20 protsenti. Ostupoolel oli hommikul üleval üks 23 000kroonine ostuorder.

LHV analüütiku Sten Pisangi sõnul on investor informeeritud vastavalt börsi nõuetele ostu- ja müügitehingust.

"Väikeinvestori seisukohalt võiks selguse mõttes alati rohkem informatsiooni olla. Hetkel on õhus veel palju määramatust ja seetõttu ootaksin enne investeerimisotsuse tegemist müügitehingu täieliku lõpuleviimiseni," ütles Pisang.

Hetkel kuum