Ando Leppiman • 16 august 2009

Võtame kasutusele prügienergia

Eesti Energia üks olulistest eesmärkidest on oma tootmisportfelli mitmekesistamine ehk põlevkivi kõrvale ka teiste ja eelkõige taastuvate energiaallikate toomine. Jäätmete põletamine elektri ja soojuse tootmiseks on taaskasutamine ning keskkonnasäästlikum kui näiteks nende prügimäele matmine.

Äriettevõttena peame lisaks keskkonna aspektile arvestama ka tasuvust ja tulevase toodangu hinda. Kuna jäätmete näol on tegemist kodumaise ja maagaasiga võrreldes hinnalt stabiilsema kütusega, siis eeldatavalt saab ka tulevane soojuse hind olema soodsam ning püsivam.

Otsustasime Euroopas levinud jäätmete masspõletustehnoloogia kasuks, mis muundab 85% jäätmeis sisalduvast energiast elektriks ja soojuseks. Masspõletusjaamas katlasse minevaid segajäätmeid ei tule sorteerida-töödelda, mis teeb selle teiste tehnoloogiatega võrreldes soodsaimaks taaskasutamisviisiks.

Ka praeguse kehvema majandusliku olukorra tingimustes tekib Eestis üle 500 000 tonni olmejäätmeid aastas, sellest kolmandik läheb taaskasutusse. Meie rajatav jaam põletab aastas olmejäätmeid kuni 220 000 tonni ning on valmis vastu võtma ka kergeid tööstusjäätmeid ja kliinilisi jäätmeid.

Seega kodumaise kütuse puudust me ei näe, küsimus on vaid kütuse kohale toomises. Peame läbirääkimisi nii kohalike omavalitsuste kui ka jäätmekäitlusfirmadega selleks, et sõlmida pikaajalisi jäätmetarne lepinguid.

Kuna Tallinnas ja Harjumaal tekitatakse kolmandik Eesti jäätmeist, oleme huvitatud siinsete omavalitsustega lepingute sõlmimisest. Räägime läbi teistegi piirkondadega, vahemaad pole takistuseks. Nii majanduslikust kui ka keskkonna seisukohast peetakse mõistlikuks vedada jäätmeid põletusjaama kuni 200 km raadiusest. Eestis saab seda korraldada ümberlaadimis- ja pressjaamade kaudu, lisaks on Iru jaamal raudteeühendus.

Pikemaks ajaks jäätmekäitlustasu fikseerivad tarnelepingud on peamine pluss omavalitsustele. Peaks ju olema nende esmane mure seista hea võimalikult madalate prügieemaldustasude eest ja pakkuda oma elanikele häid ja soodsamaid jäätmekäitluse alternatiive, eriti järgneva viie aastaga kolmekordistuvate keskkonnatasude valguses.

Hetkel kuum