Täpsustus

Õiend Äripäeva artiklile "Maanteeameti hiljutine tippjuht on kaitsepolitsei uurimise all"

Telefonivestluses artikli autoriga jõudsime ühisele arusaamisele, et minu poolt 01.06.2010 telefoniintervjuus öeldut on 02.06.2010 avaldatud artiklis kajastatud kontekstis, mis moonutab ütluste sisu. Ajakirjanik soovis teada, kas mul on informatsiooni konkreetse hanke kohta, mida prokuratuur uurib. Avaldasin arvamust, et kindlasti ei käsitleta mõnda tee-ehitushanget, kuna meie ettevõte osaleb nendes aktiivselt, mistõttu oleksin sellest kuulnud. Lisasin, et peale ehitushangete korraldab maanteeamet veel projekteerimis- ja konsultatsioonihankeid, mis on üldjuhul väikesemahulised, jäädes mõnesaja tuhande krooni piiridesse, ja nendes osaleb Lemminkäinen Eesti AS harvem. Selle kohta, kas tegemist võib olla mõne konkreetse niisuguse hankega, mul info puudub. Käimasoleval uurimisel puudub seos Lemminkäinen Eesti ASi tegevusega ja mulle ei ole teada, millist hanget prokuratuur ja kaitsepolitsei uurivad. Kahetsusväärselt esitati minu hinnangulist arvamust artiklis faktina, mis oli ebaõige ja jättis minu sõnadest eksliku mulje.

Hetkel kuum