Kadri Jakobson • 16. veebruar 2011 kell 5:35

Töötukassa juht salastas kõik asutuse dokumendid

Töötukassa juht Meelis Paavel muutis käskkirjaga pea kõikide dokumentide sisu salajaseks. Töötukassa teatel on see ajutine lahendus.

Vaadates töötukassa kodulehel olevat uut dokumendiregistrit, mida on riigiasutused kohustatud pidama ning millele on sätestatud avaliku teabe seadusega konkreetsed nõuded, on tegemist ühe kõige suletuma ja läbipaistmatuma asutusega.

Lapates läbi kümneid ja kümneid lehekülgi, polnud võimalik leida ühtegi dokumenti, millele poleks kantud märget AK ehk asutusesiseks kasutamiseks. Juurdepääsupiirang on kehtestatud üldjuhtudel viieks aastaks, kuid paljude dokumentide puhul ka 75 aastaks, isikuandmete puhul koguni 110 aastaks alates inimese sünnist.

Tavaliselt võimaldavad riigiasutused – sh presidendi kantselei, riigikantselei, ministeeriumid ning avalik-õiguslikud asutused – läbi dokumendiregistri juurdepääsu ka paljude dokumentide sisule, ent töötukassa mitte.

Kui Äripäev töötukassa avalike suhete osakonnast küsis, miks on dokumendiregister sedavõrd läbipaistmatu ning kõik dokumendid on vaid asutusesiseseks kasutamiseks, hakkas päringule vastust koostama kassa juriidiline osakond."Töötukassa juhatuse esimees on käskkirjaga kehtestanud dokumentide loetelus sarjad, milles sisalduvatele dokumentidele võib juurdepääsupiirangud kehtestada," vastas jurist Irina Borozdina.

Töötukassa juhi Meelis Paaveli mullu mais kehtestatud käskkirjas seisab, et asutusesiseseks on määratud kõikvõimalikke dokumente. Näiteks riigihangetega, sh lihtsustatud menetluse korras läbiviivate hangetega seonduvad dokumendid, samuti kassa sisesed dokumendid, nõukogu ja juhatuse protokollid, otsused, käskkirjad, lepingud, personalitöö ja koolitustega seotud kirjavahetus, asjaajamise ja haldamisega seotud dokumendid, õigusalaste aktide eelnõud, rääkimata tööturuteenuste-ja toetuste saajatest jne.

Avalikkuse eest on varjatud isegi hüvitised, mis makstakse töötukassa töötajale isikliku sõiduauto kasutamise eest.Borozdina sõnul on dokumendiregister koostatud avaliku teabe seaduse järgi. Seadus ütleb, et registrisse kantakse minimaalselt kellelt või kellele on dokument väljastatud, saabumise või saatmise kuupäev, dokumendi saamise või saatmise viis, rekvisiidid, liik ning juurdepääsupiirang.

"Juurdepääsupiirangu märke olemasolu ei takista dokumentidega tutvumist teabenõude korras," kinnitas ta. Jurist ütles, et dokumendid, mis ei sisalda juurdepääsupiiranguga teavet, ei sisalda ka juurdepääsupiirangu märget.

Ometi pole võimalik töötukassa dokumendiregistrist leida ühtegi dokumenti, millel poleks juurdepääsupiirangut ning mis oleks avalik. Seadus ütleb, et dokumendiregistris olevatele elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole juurdepääsupiirangut kehtestatud, tagatakse juurdepääs dokumendiregistri kaudu."Käesoleval ajal ei ole dokumendiregistrist võimalik otsida dokumente dokumendi suhtes kehtivate juurdepääsupiirangute alusel, kuna vastav arendus on alles teostamisel," ütles Borozdina.

Töötukassa üldosakonna juhataja Regina Aasumets lisas, et sõltumata piirangust ei sisalda kõik sarja kuuluvad dokumendid juurdepääsupiiranguga teavet."Piirang ei takista esitada teabenõuet sarja kuuluva dokumendi kohta. Praegune lahendus on ajutine – kuna uue dokumendiregistri võtsime kasutusele alles hiljuti, pole praegu tehniliselt võimalik eelkirjeldatud dokumentidele juurdepääsu dokumendiregistri kaudu tagada. Vastav arendus on teostamisel ja peaks valmima kevadeks," ütles ta.

Äripäev pöördus küsimusega andmekaitse inspektsiooni (AKI), kus öeldi, et töötukassa dokumendiregistri otsingusüsteem on piiratud."Näiteks dokumendiliike, mille alusel dokumendiotsingut sorteerida, on vähe. Samuti ei pea dokumendiregistri kasutaja teadma sellises mahus dokumendi rekvisiite, nagu näib olevat vajalik ühe dokumendi leidmiseks," vastati inspektsioonist.

"Kas dokumendiregistrist midagi puudu on või kas mõni juurdepääsupiirang on seatud ebaõigel alusel, on selliselt raske öelda. Kui teil on konkreetselt mõne dokumendi osas kahtlus, on teil võimalik seaduspärasuse väljaselgitamiseks meie poole uuesti  pöörduda. Pigem näivad puudujäägid seonduvat registri kasutamise mugavuse teemaga," teatas AKI.Ühtlasi asus inspektsioon välja selgitama, kas töötukassa on täitnud avaliku teabe seaduse nõudeid dokumendiregistrile ning teeb vajadusel ettepaneku seaduse paremaks rakendamiseks.

Taust* Äripäev kirjutas mullu jaanuaris ja veebruaris, et töötukassa ostis riigihankega ligi 900 000 krooni eest asutuse logoga kontoritarbeid ja meeneid. Hankest ligi pool läks tundmatule firmale AD Mad, mille omanik on töötukassa juhi Meelis Paaveli naise vend Ago Kurg.* Riigihangete amet leidis hankemenetluses hulga seaduserikkumisi ning pöördus prokuratuuri poole, kes alustas kriminaalmenetlust.* Töötukassa nõukogu otsustas pärast auditit – mis tuvastas hangete läbiviimisel puudujääke sisekontrollisüsteemides ja hankeprotseduurides – vähendada juhatuse esimehe Meelis Paaveli palka kolmeks kuuks poole võrra.* Põhja politseiprefektuur lõpetas töötukassa meenehanke suhtes kuriteokoosseisu puudumise tõttu kriminaalmenetluse mullu juunis.

Hetkel kuum