Birjo Must • 5. juuli 2011 kell 14:25

Advokaadid: laenaksime vaid tuttavatele

Advokaadid on enda sõnul vajadusel nõus laenu andma lähedastele sõpradele ja tuttavatele, kuid võõraste poliitikute ja ametiisikute palvetele jätaksid pigem vastamata.

„Loomulikult olen ma inimestele laenu andnud,“ sõnas vandeadvokaat Madis Päts. Laenuandmise põhjuseid on Pätsi sõnul raske välja tuua. „Eks pigem ikkagi mingisugune poolte kokkulepe. Põhiliselt on tegemist ikkagi sõprade-sugulastega, päris võõrastele laenu andmise äriga ma ei tegele,“ selgitas ta.

Advokaadibüroo Arvisto & Koch partner, vandeadvokaat Paavo Koch on samuti laenu andnud. „Saan öelda, et eks ikka olen aidanud hädas sõpru ka rahaliselt laenu näol,“ lausus ta, kuid ei soostunud laenuandmise tagamaid pikemalt selgitama.

Maria Mägi advokaadibüroo partner, vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmetsa sõnul on laenu andmine meie õigussuhete ruumis täiesti tavapärane ja lubatud tegevus.  Eelduseks on see, et ühele isikule on laenu väga vaja ja teisel on võimalik seda anda. „Olen olnud ise mitmeid kordi sellises olukorras, kus kellelgi on häda käes ja minul võimalus aidata,“ ütles Mägi-Rohumets lisades, et tavaliselt on tegemist tema jaoks tuttavate inimestega, kellega suhetes on isiklik tundmine olulisem kui muud tagatised.

Võõrale linna- või riigiametnikele ei laenaks

Poliitikutele ja ametiisikutele pole Mägi-Rohumets enda kinnitusel seni laenu andnud. „Iseenesest on poliitikud ja ametiisikud õigustatud kasutama kõiki seaduses antud õigusi võrdselt teiste isikutega, sealhulgas võtma ja saama vajadusel laenu,“ rääkis advokaat. „Kuna avalikus teenistuses olevatele isikutele esitatakse kõrgemaid nõudeid eesmärgiga tagada oma ametikohustuste sõltumatu ja objektiivne täitmine, ei saa nemad võtta ja teised isikud neile anda laenu üksnes hetke vajadusest lähtudes, vaid omavahelistest ametialastest puutumustest lähtuvalt.“ 

Ta lisas, et hea haldustava järgimine eeldab, et ametiisik ei võta laenu isikult, kes on seotud tema poolt läbiviidava haldusmenetlusega.

„Kui mõni linna- või riigiametnik tuleks laenu küsima, keda ma ei tunne ning, kes ei kuulu minu perekonna ega sõprade ringi, siis vaevalt (annaksin laenu - toim.),“ sõnas Päts. Kui on isikliku sõbra, sugulase või perekonnaliikmega tegemist, siis arvab Päts, et need kategooriad tulevad ikka enne ja siis järgnevad igasugused ametinimetused. 

Äripäeva tänane päevaküsitlus on ajendatud sellest, et Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Toomas Õispuu lahkub 1. augustil ametist, põhjuseks prokuratuuri poolt esitatud kahtlustus pistise võtmises. Pistise andmise kahtlustus lasub tuntud advokaat Viktor Kaasikul, kes tegi enda sõnul ühe väga rumala vea, sest andis Õispuule laenu, mille viimane ka Kaasikule tagastas.

Äripäev esitas päevaküsimuse lisaks veel neljale advokaadile, kes viibisid kas puhkusel või loobusid üldse küsimustele vastamast.

 

Hetkel kuum